Askold a Dir

legendární Varjagové na Ukrajině

Askold († 882) a Dir († 882) byli legendární švédští varjagové, doložení pouze v jediném písemném prameni, a to nejstarším ruském letopisu, známém pod názvem Povesť vremennych let. Skandinávské prameny včetně ság je neznají, proto nelze jejich konkrétní existenci prokázat.

Kyjevská Rus v 9. století

Letopis o nich k roku 862 vypráví, že přišli na Rus v Rurikově družině, ale požádali ho, že potáhnou dál na Konstantinopol. Cestou „uzřeli na hoře městečko hrazené“, Kyjev, jehož obyvatelé platili daně Chazarům, a zmocnili se zde vlády.[1]

Podle Povesti vremennych let podnikli Askold a Dir se svými muži roku 866 první historicky známý nájezd Rusů na Konstantinopol a oblehli ho.[2] Byzantské prameny, z nichž nejdůvěryhodnější jsou dvě dochovaná kázání tehdejšího konstantinopolského patriarchy Fótia,[3] kladou tuto událost již do prvních letních dní roku 860. Město samo se Kyjevanům sice dobýt nepodařilo, jejich bojovníci však několik týdnů pustošili pobřeží, dokud se císař Michael III. nevrátil z výpravy proti Arabům a útočníky nezahnal. Jde o první v pramenech doloženou vojenskou výpravu varjagů-Rusů proti Byzanci. Jména jejich velitelů nejsou ve Fótiových kázáních ani v jiných pramenech doložena.

Roku 882 „přitáhl k horám Kyjevským Oleg a shledal, že tu panují Askold a Dir.“ Vylákal je lstí z města, a když k němu přišli, řekl jim: „Vy nejste knížata, ani rodu knížecího, ale já jsem rodu knížecího a tento jest syn Rurikův,“ a ukázal jim malého Igora. Tak byli Askold a Dir zabiti a vlády v Kyjevě se ujal jménem Rurikova následníka Igora Oleg.[4] Tato událost je považována za počátek státnosti Kyjevské Rusi.

Reference

editovat
  1. Nestorův letopis ruský, ed. Erben, K. J., Praha 1940, s.38
  2. Nestorův letopis ruský, ed. Erben, K.J., Praha 1940, s.38
  3. Photii epistulae 1, Lipsiae 1983, dok. č. 2, s. 293–296
  4. Nestorův letopis ruský, ed. Erben, K. J., Praha 1940, s. 39

Literatura

editovat
  • Picková, D., O počátcích státu Rusů, in: Historický obzor 18 (2007)
  • Lášek, J.B., Počátky křesťanství u východních Slovanů, Praha 1997
  • Dvorník, F., Byzantské misie u Slovanů, Praha 1970
  • Schramm, G., Altrusslands Anfang: Historische Schlüsse aus Namen, Wörtern und Texten zum 9. und 10. Jahrhundert, Freiburg 2002
Předchůdce:
Bravlin
Knížata kyjevská
862?–882
Nástupce:
Oleg