Artefakt (výtvarné umění)

Artefakt ve výtvarném umění je smyslově konkrétní výtvor, u kterého je termínem zdůrazňován vedle záměrnosti prvek uměleckosti. Označuje díla z pomezí umění, u nichž není přiřazení do umění zcela jednoznačné z hlediska dobového estetického a uměleckého vědomí, platné klasifikace umění, kulturních a uměleckých tradic, vžité hodnotové soustavy apod.

Literatura editovat

  • BALEKA, Jan – Výtvarné umění, výkladový slovník (malířství/sochařství/grafika), ACADEMIA 1997, strana 29