Aristides

rozcestník na projektech Wikimedia

Aristides je latinizovaný způsob psaní řeckého jména Aristeidés („Nejpřednější“ nebo „Nejlepší“), jež nosil athénský státník a vojevůdce Aristeidés Spravedlivý. Varianty v jiných jazycích jsou Aristid, Arístides, Aristide a jiné. Používá se jako mužské křestní jméno a k jeho nositelům patří: