Druhé Burgundské království

(přesměrováno z Arelatské království)
Arelatské království
Regnum Arelatense (la)
 Dolní Burgundsko
 Horní Burgundsko
9331378 Burgundské hrabství 
Savojské hrabství 
geografie
Mapa
Burgundské království kolem roku 1000
obyvatelstvo
státní útvar
státní útvary a území
Předcházející:
Dolní Burgundsko Dolní Burgundsko
Horní Burgundsko Horní Burgundsko
Nástupnické:
Burgundské hrabství Burgundské hrabství
Savojské hrabství Savojské hrabství

Druhé Burgundské království (Second Royaume de Bourgogne) je historický termín pro středověký státní útvar oficiálně se nazývající Arelatské království (latinsky Regnum Arelatense, v moderní francouzštině Royaume d'Arles) neboli Arelat podle hlavního města Arles na území Burgundska (viz První Burgundské království).

Arelatské království se rozkládalo na jihu dnešní Francie v letech 9331378. Někdy také bývá označováno jako „Království obojích Burgund“ (Royaume des Deux-Bourgognes), protože sjednotilo dosud rozdělené obě části Burgundska.

Roku 1032 bylo Arelatské království včleněno do Svaté říše římské (tehdy zvané ještě jako Říše římské) a spolu s Německým královstvím a Italským královstvím patřilo k tzv. „tria regna“, tj. třem královstvím tvořícím (Svatou) říši římskou.

DějinyEditovat

 
Mapa Arelatského království (žlutá) a Burgundského vévodství (hnědá) v letech 10331378

V roce 843 byla Franská říše verdunskou smlouvou rozdělena mezi Karlovce na říši západofranskou (dnešní Francii), východofranskou (dnešní Německo) a na císařský úděl (Itálie, Burgundsko, Lotrinsko). Tím se také rozpadlo Burgundské království na Horní a Dolní Burgundské království. Po smrti Lothara I. získal (dolno)Burgundské království a Provence jeho syn Karel z Provence. Jím držené Bugundské království ale bylo po jeho smrti definitivně rozděleno a přičleněno ke královstvím jeho bratrů Ludvíka II. (dolnoburgundské) a Lothara II. (hornobugundské).

 
Znak přisuzovaný Arelatskému království pozdějšími heraldiky

Od roku 879 bylo hlavním městem Království (dolno)burgundského město Arles, podle kterého bývá toto království nazýváno Arelatským.

Horní a Dolní Burgundsko byly sjednoceny v roce 933 Hugem I. jako Arelatské království. Toto království zůstalo nezávislé do roku 1032, kdy vymřel místní rod a získal ho římský císař Konrád II. A tak se v roce 1033 Arelatské království stalo součástí Svaté říše římské. Od té doby tvořila říši tria regna (tři království): Německo, Itálie a Arelat, resp. Burgundsko. Panovník, který byl řádně zvolen německým králem, měl nárok být korunován (železnou korunou Langobardů) také italským králem a arelatským (burgundským) králem.

Posledním arelatským králem byl Karel IV., který roku 1378 daroval Arelatské království francouzskému korunnímu princi Karlovi (budoucímu králi Karlu VI.). Tím bylo Arelatské království připojeno k francouzskému a zaniklo.

V současnosti je území bývalého Arelatského (burgundského) království rozděleno mezi francouzské regiony Provence-Alpes-Côte d'Azur a Auvergne-Rhône-Alpes.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat