Arcidiecézní pastorační ústředí

Arcidiecézní pastorační ústředí v Praze (ve zkratce APÚ) vzniklo v říjnu 1945 z iniciativy Mons. ThDr. Josefa Berana, pozdějšího pražského arcibiskupa, k podpoře a koordinaci pastorace v pražské arcidiecézi v duchu Katolické akce. Ústředí sídlilo v budově pražského kněžského semináře a členilo se na sekce, odbory a referáty. Jednotliví referenti z řad kněží měli sledovat vše, co se týkalo jejich působnosti. V čele APÚ stál ředitel, jímž byl ThDr. Antonín Mandl. Kromě něj v APÚ působili například Msgre. Jan Nepomuk Boháč nebo ThDr. František Jedlička. Od roku 1946 až do svého zániku v roce 1949 vydávalo Arcidiecézní pastorační ústředí časopis Logos, zaměřený na homiletiku a katechetiku.

Organizační struktura APÚEditovat

 • sekce vzdělavatelská
  • odbor osobnost duchovního pastýře
   • referát kněžský život
   • referát dorost kněžský
   • referát laičtí pomocníci
   • referát školení praktické
   • referát teologické vzdělání
  • odbor kulturní
   • referát školský
   • referát vědecký
   • referát literární
   • referát umělecký
  • odbor organizační
   • referát organizace katolického hnutí
   • referát úprava obvodů farních a vikariátních
   • referát kostely a pastorační místnosti
   • referát náboženská statistika
 • sekce pastorační
  • odbor všeobecné zásady pastorační
  • odbor speciální pastorace
   • referát obnova rodin
   • referát exercicie
   • referát misijní
   • referát liturgická obnova
   • referát farní tisk
 • sekce stavovská
  • odbor všeobecně stavovský
   • referát muži
   • referát ženy
   • referát jinoši
   • referát dívky
  • odbor partikulárně stavovský
   • referát děti
   • referát ministranti
   • referát studenti a junáctvo
   • referát vysokoškoláci