Arabské body

Jako Arabské body, někdy též citlivé body (řecky kléroi), jsou v astrologii označovány spekulativní body v horoskopu vypočítávané pomocí jednoduchých rovnic z ekliptikálních délek jiných prvků horoskopu (planety, ascendent, hroty domů apod.). Nejznámějším citlivým bodem je Bod štěstí (latinsky Pars Fortunae, řecky kléros tychés), považovaný středověkou astrologií při dobrém umístění v horoskopu za znamení materiálního bohatství a úspěchu.

HistorieEditovat

Tradice počítání citlivých bodů horoskopu vznikla již v době helénských astrologů, zaznamenány jsou z té doby v dílech Dorothea Sidónského či Vettia Valense, jejich soupis pak podal Paulus Alexandrinus. Do evropské astrologické tradice se ovšem tato astrologická metoda dostala až ve středověku prostřednictvím latinských překladů spisů arabských astrologů. V arabském světě jejich systém ve svém díle Kitáb al-mudchal al-kabir ila 'ilm ahkam an-nujúm (848), ve 12. století přeloženém do latiny jako Introductorium in Astronmiam, rozebral nejvýznamnější arabský astrolog Albumasar.[1]

Výpočet arabských bodůEditovat

Následující tabulky podávají stručný nekompletní přehled nejdůležitějších arabských bodů, jak je zaznamenal v roce 1029 arabský astrolog Muhammad Abú ar Rajhán al-Birúní, známý pod latinizovaným jménem Aliboron.[2] Jeho práce byla ve 12. století také přeložena do latiny a rozšířila se po celé Evropě. V pozdější tradici postupně přidávali další astrologové výpočty dalších citlivých bodů horoskopu, případně upravovali vlastní interpretaci původních arabských bodů. S různými systémy výpočtu horoskopických bodů se lze setkat v astrologické literatuře dodnes, někdy i doplněné o výpočty s novověkými transsaturnskými planetami.

Výpočty některých citlivých bodů se upravují podle toho, zda se vypočítávají pro horoskop denní události (denní zrození), či noční události (noční zrození). Denní a noční zrození v horoskopu určuje pozice Slunce a osy ascendent-descendent.

Planetární arabské bodyEditovat

denní zrození noční zrození
Štěstí (Pars Fortunae,Bod štěstí) Asc + Luna - Slunce N Asc + Slunce - Luna
ďábel a náboženství (Duch) Asc + Slunce - Luna N Asc + Luna - Slunce
přátelství a láska Asc + Duch - Štěstí N Asc + Štěstí - Duch
zoufalství, chudoba, lest Asc + Štěstí - Duch N Asc + Duch - Štěstí
zajetí, vězení Asc + Štěstí - Saturn N Asc + Saturn - Štěstí
vítězství, triumf a pomoc Asc + Jupiter - Duch N Asc + Duch - Jupiter
odvaha a hrdinství Asc + Štěstí - Mars N Asc + Mars - Štěstí

Arabské body ve dvanácti domechEditovat

1. dům život Asc + Saturn - Jupiter N
pilíř horoskopu - zrození, stálost Asc + Duch - Štěstí N
usuzování a výmluvnost Asc + Mars - Merkur N
2. dům majetek Asc + hrot 2. - vládce 2. N
dluh Asc + Merkur - Saturn N
poklad Asc + Venuše - Merkur
3. dům bratři Asc + Jupiter - Saturn
počet bratrů Asc + Saturn - Merkur
smrt bratrů a sester Asc + 10 Blíženci - Slunce N
4. dům rodiče Asc + Saturn - Slunce (nebo Jupiter) N
smrt rodičů Asc + Jupiter - Saturn N
prarodiče Asc + Saturn - II N
prapředci Asc + Mars - Saturn N
nemovitosti dle Herma Asc + Luna - Saturn N
nemovitosti dle Peršanů Asc + Jupiter - Merkur N
zemědělství Asc + Saturn - Venuše
5. dům děti Asc + Saturn - Jupiter (Venuše) N
erotika Asc + Jupiter - Mars
kondice muže Asc + Jupiter - Mars
kondice ženy Asc + Venuše - Luna
pohlaví očekávaného potomka Asc + Luna - vládce Luna N
6. dům choroby, poruchy a jejich vpád dle Herma Asc + Mars - Saturn N
choroby, poruchy a jejich vpád dle prapředků Asc + Mars - Merkur
zotročení Asc + dispozitor vládce času - vládce času
otroci Asc + Luna - Merkur
7. dům sňatek muže dle Herma Asc + Venuše - Saturn
sňatek muže dle Valense Asc + Venuše - Slunce
podvod a klam mužů a žen Asc + Venuše - Slunce
obcování Asc + Venuše - Slunce
sňatek ženy dle Herma Asc + Saturn - Venuše
sňatek ženy dle Valense Asc + Mars - Luna
špatné chování žen Asc + Mars - Luna
podvod a klam mužů u žen Asc + Mars - Luna
obcování Asc + Mars - Luna
necudnost žen Asc + Mars - Luna
cudnost žen Asc + Venuše - Luna
sňatek muže a ženy dle Herma Asc + Hrot 7. - Venuše
čas sňatku dle Herma Asc + Luna - Slunce
podvodný sňatek a jeho umožnění Asc + Venuše - Saturn
zeťové Asc + Venuše - Saturn N
soudy Asc + Jupiter - Mars N
8. dům smrt Stupeň Saturn + Hrot 8. - Luna
Anairetai [Zhoubci] Asc + Luna - Vládce Asc N
místo vraždy a nemoci Stupeň Merkura + Mars - Saturn N
nebezpečí násilí Asc + Merkur - Saturn N
9. dům cesty Asc + Hrot 9. - Vládce 9.
plavby Asc + 15 Rak - Saturn N
cesty a skrývání Asc + Merkur - Luna N
hluboké úvahy Asc + Luna - Saturn N
porozumění a moudrost Asc + Slunce - Saturn N
tradice a znalost událostí Asc + Jupiter - Slunce N
rozlišování pravdy a lži Asc + Luna - Merkur
10. dům vznešený původ Asc + Stupeň exaltace vládce času - vládce času N
králové, sultáni a mocní lidé Asc + Mars - Merkur N
královo vítězství a dobývání Asc + Saturn - Slunce N
společenský růst Asc + Štěstí - Saturn N
významnost v oboru Asc + Slunce - Saturn
vojsko a policie Asc + Saturn - Mars N
král při zrození Asc + Luna - Saturn
kupci a jejich práce Asc + Venuše - Merkur N
nákup a prodej Asc + Štěstí - Duch N
operace a postupy léčení Asc + Jupiter - Slunce N
matky Asc + Luna - Venuše N
11. dům sláva Asc + Duch - Štěstí N
přátelství a nepřátelství Asc + Duch - Štěstí N
úcta lidí a stálost ve vztazích Asc + Slunce - Štěstí N
úspěch Asc + Jupiter - Štěstí N
protřelost světem Asc + Venuše - Štěstí N
naděje Asc + Merkur - Jupiter N
přátelé Asc + Merkur - Luna
násilí Asc + Merkur - Duch
hojnost v domě Asc + Slunce - Luna
svoboda osobnosti Asc + Slunce - Merkur N
chvála a přijímání Asc + Venuše - Jupiter N
12. dům nenávist dle prapředků Asc + Mars - Saturn
nenávist dle Herma Asc + Hrot 12. - Vládce 12.
neštěstí Asc + Štěstí - Duch

N u vzorce značí, že pro noční zrození je zapotřebí vzorec upravit obdobně, jako u planetárních bodů.

Bez vztahu k planetám a domůmEditovat

Hyleg (životadárci) Asc + Luna - Stupeň předchozího zatmění
oslabená těla Asc + Mars - Štěstí N
jezdectví, hrdinství Asc + Luna - Saturn N
smělost, násilí a vražda Asc + Luna - Vládce Asc N
podvod a klam Asc + Duch - Merkur N
nutkání a přání Asc + Mars - Saturn
požadavky a nezbytnost podle Egypťanů Asc + Hrot 3. - Mars
realizace žádostí a potřeb Asc + Merkur - Štěstí
odplata Asc + Slunce - Mars N
poctivost Asc + Mars - Merkur N

N u vzorce značí, že pro noční zrození je zapotřebí vzorec upravit obdobně, jako u planetárních bodů.

PoznámkyEditovat

  1. Introduction to Astronomy, Containing the Eight Divided Books of Abu Ma'shar Abalachus [online]. 1506 [cit. 2013-07-16]. Dostupné online. 
  2. Al-Biruni: The Book of Instruction in the Elements of the Art of Astrology (anglicky, R. Ramsay Wright, 1934)

Související článkyEditovat