Antonie

ženské křestní jméno

Antonie je ženské křestní jméno latinského původu, jeho význam je (stejně jako u jeho mužského protějšku – jména Antonín) „náležící k rodu Antoniů“. Další význam je též přední, čelní, vynikající. Zkráceně, familiérně či slangově též Tony nebo Tonja [čte se Toňa].

Antonie
ženské jméno
Svátek 12. června
Původ latinský
Četnost v Česku 8634
Pořadí podle četnosti 90
Podle údajů z roku 2006
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Antonina
ženské jméno
Svátek 12. června
Původ latinský
Četnost v Česku 204
Pořadí podle četnosti 517
Podle údajů z roku 2007
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti

V českém občanském kalendáři má svátek 12. června.

Statistické údajeEditovat

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 12112 83.
2002 10868 84.
Porovnání o 1248 méně o 1 hůře
2006 8634 90.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky 1999-2002) je -9,6%, což svědčí o značném poklesu obliby tohoto jména.

Slavné nositelky jménaEditovat

Související článkyEditovat