Anita

ženské křestní jméno

Anita (řidčeji Anitta) je ženské jméno hebrejského původu. Další variantou jména je Anitta. Je to španělská podoba jména Anna a vykládá se jako milostná. Stejný původ má i jméno Aneta. Podle českého občanského kalendáře má svátek 26. července.

Anita
ženské jméno
Svátek 26. července
Původ hebrejský
Četnost v Česku 1428
Pořadí podle četnosti 201
Podle údajů z roku 2006
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Anitta
ženské jméno
Svátek 26. července
Původ hebrejský
Četnost v Česku 10
Pořadí podle četnosti 2160
Podle údajů z roku 2006
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti

Známé nositelky jménaEditovat