Anhaltsko

rozcestník na projektech Wikimedia

Anhaltsko (německy Anhalt, dolnoněmecky Anholt) je historická oblast v současné spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, na jejímž území se mezi lety 12121806 nacházelo Anhaltské knížectví dynastie Askánců, které se v 17. století politicky rozpadlo na několik menších knížectví. Pojem Anhaltsko se může vztahovat k:

Anhaltsko v roce 1793