Anglo-portugalská smlouva (1373)

Anglo-portugalská smlouva je mezinárodní alianční smlouva uzavřená v Londýně dne 16. června 1373 mezi anglickým králem Eduardem III. a portugalským králem Ferdinandem I. Je považována za nejstarší stále platnou mezinárodní smlouvu na světě.[1] Její účinnost byla pozastavena během trvání Iberské unie (1580–1640), následně byla její platnost mezi stranami opakovaně výslovně potvrzena.

Anglo-portugalská smlouva (Londýnská smlouva)
Typ alianční
Podepsána 16. červen 1373
Umístění Londýn
Signatáři Anglické království, Portugalské království

Smlouva mj. stanovila:

„Mezi našimi králi a jejich následníky, jejich panstvími, zeměmi, dominii, provinciemi, vazaly a všemi poddanými budou opravdová, vzájemná, stálá a věrná přátelství, setkávání, spojenectví a svazky upřímné lásky; rovněž jakožto opravdoví a věrní vládci budou od nynějška přáteli k přátelům, nepřátelé k nepřátelům toho druhého a budou si navzájem pomáhat na moři i na souši proti všem lidem, živým i mrtvým, bez ohledu na jejich postavení, hodnost a stav a proti jejich zemím, panstvím a dominiím.“
— (přeloženo z latiny)[2]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat