Anesteziologie a resuscitace

Anesteziologie a resuscitace je základní lékařský obor, jehož náplní práce je především poskytování anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče. Pracovní náplň oboru je realizována na anesteziologicko-resuscitačních odděleních (zkratka ARO) nebo klinikách (zkratka ARK, KARIP nebo KARIM = Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny).

Intubace je jednou ze základních dovedností anesteziologa. Intubací je zajištěn přístup do dýchacích cest pacienta

Práce anesteziologů editovat

Anesteziologická péče editovat

Anesteziologická péče představuje soubor výkonů, které umožňují operační výkony. Anesteziologickou péčí je především:

  • příprava na vlastní výkon
  • vedení anestezie během výkonu
  • pooperační péče

Anesteziologická příprava editovat

Anesteziologický podíl v přípravě na výkon zahrnuje především přípravu pacienta na vedení anestezie a řešení případných komplikací s anestezií souvisejících. Anesteziolog konzultuje s příslušnými dalšími specialisty možná rizika vedení anestezie. Anesteziologické riziko se vyjadřuje kódem, např. kódem podle American Society of Anesthesiologists (ASA):

  • ASA 1 – pacient bez komplikujícího onemocnění
  • ASA 2 – lehké onemocnění bez omezení výkonnosti
  • ASA 3 – závažné onemocnění omezující výkonnost
  • ASA 4 – těžké onemocnění, které ohrožuje život nemocného v souvislosti s operací i bez této souvislosti
  • ASA 5 – terminální stav s mimořádně nepříznivou (infaustní) prognózou bez závislosti na operaci

Nedílnou součástí přípravy je i premedikace. Premedikace spočívá v podání některých léků před vlastním výkonem s cílem omezit psychickou tenzi pacienta.

Vedení anestezie během výkonu editovat

Během výkonu řídí anesteziolog tlumení bolesti, tlumení vědomí a kontroluje a udržuje životní funkce pacienta. Podle provedení může být anestezie lokální nebo celková, obě do jisté míry kombinuje analgosedace.

Pooperační péče editovat

Anesteziolog se stará o životní funkce pacienta nejen během vlastního výkonu, ale i v období bezprostředně po tomto výkonu. Zde se anesteziologie částečně stýká s oborem intenzivní medicíny.

Resuscitační péče editovat

Nedílnou součástí anesteziologie je i péče o pacienty kriticky ohrožené akutním selháním životních funkcí. Ne náhodou představují právě anesteziologové značnou část lékařů ve vozidlech rychlé záchranné služby. Obor urgentní medicína, který se na tuto péči specializuje, je v České republice oborem navazujícím na obor anesteziologie a resuscitace.

Specializační obory editovat

Zaměřením a dalším rozvojem dílčích úkolů spadajících původně do oblasti anesteziologie a případně i dalších klinických oborů se vyčlenily další obory. Pro jejich vykonávání musí mít lékař nejprve atestaci z anesteziologie a resuscitace, popř. i z jiného oboru. Takovými obory jsou zejména:

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat