Anežka Babenberská

rozcestník

Nositelky jména Anežka Babenberská:

dcera rakouského markraběte Leopolda III. a manželka knížete Vladislava Vyhnance
dcera rakouského markraběte Jindřicha II. Jasomirgotta a manželka uherského krále Štěpána III. a korutanského vévody Heřmana II.
dcera rakouského markraběte Leopolda VI. a manželka vévody Albrechta I.