Analytické hodnocení prací

Analytické hodnocení prací (AHP) vychází ze souboru kriterií doporučených Mezinárodní organizací práce (ILO) pro zvážení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Je jedním z nástrojů k pracovní analýze, srovnávání prací, pracovních a míst, ke zjištění důležitosti práce z toho vyplývajícího hmotného ocenění vykonavatele práce. Umožňuje navrhovat zatřídění prací do systému tarifních stupňů. Metodika hodnocení a zatřídění prací tvoří teoretickou a argumentační základnu pro tvorbu podnikových sborníků příkladů prací a podnikových mzdových systémů. Jinými slovy, jedná se o výchozí bod pro základní mzdovou diferenciaci, protože právě základní mzdová diferenciace vychází ze stanovené hodnoty práce. Bez zhodnocení nároků práce nelze jednoznačně dostát pravidlu "za stejnou práci, stejná odměna."[1]

Hodnocení prací podle analytické bodovací metodiky je dle základního doporučení od AMSTRONGA prováděno posuzováním práce z hlediska 7 kritérií a 17 subkritérií, ovšem v podnikové praxi se počet kritérií a subritérií může měnit [1]. Spočívá ve výběru příslušných úrovní hodnocení u každého subkritéria a přiřazení příslušné bodové hodnoty této úrovni. Hodnota posuzované práce je dána celkovým bodovým skóre, získaných sumarizací bodů u všech hodnotících kritérií. Výsledné bodové skóre představuje hodnotu práce, která je měřítkem významu, důležitosti práce a jejího zatřídění práce v rámci podnikového tarifního systému.

Přehled kritérií:

 • A. Odborná příprava
  • A.1 dosažené vzdělání
  • A.2 návazná odborná příprava
  • A.3 jazykové znalosti
  • A.4 odborná praxe
  • A.5 speciální znalosti
 • B. Složitost práce
  • B.1 složitost objektu práce
  • B.2 charakter činnosti
  • B.3 složitost pracovních vztahů
  • B.4 složitost práce s informacemi
 • C. Řídící úroveň
 • D. Odpovědnost
  • D.1 odpovědnost za materiální hodnoty
  • D.2 odpovědnost za bezpečnou práci
  • D.3 odpovědnost za výsledky útvaru, organizace
 • E. Zátěž
  • E.1 zátěž fyzická
  • E.2 zátěž psychická
 • F. Riziko pracovního úrazu
 • G. Zvláštní požadavky

ReferenceEditovat

 1. Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací | Práce a mzda. www.praceamzda.cz [online]. [cit. 2022-03-15]. Dostupné online. 

LiteraturaEditovat

 • AMSTRONG Michael, Personální management. Praha: Grada Publishing, 1999 - ISBN 80-7169-614-5
 • FARKAČOVÁ, Lenka. Jak na zajištění spravedlivé základní mzdové diferenciace. Práce a mzda [online]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 25. 2. 2022 [cit. 2022-03-15]. ISSN 0032-6208. Dostupné z: https://www.praceamzda.cz/clanky/jak-na-zajisteni-spravedlive-zakladni-mzdove-diferenciace
 • ŘÍHOVÁ, Lenka a Dominik FOJTÍK. Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací: Příklad dobré praxe. Práce a mzda [online]. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 22. 6. 2018 [cit. 2022-03-15]. ISSN 0032-6208. Dostupné z: https://www.praceamzda.cz/clanky/vlastni-system-hodnoceni-slozitosti-odpovednosti-namahavosti-praci

Externí odkazyEditovat