Otevřít hlavní menu

Analytické hodnocení prací (AHP) vychází ze souboru kriterií doporučených Mezinárodní organizací práce (ILO) pro zvážení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Je jedním z nástrojů k pracovní analýze, srovnávání prací, pracovních a míst, ke zjištění důležitosti práce z toho vyplývajícího hmotného ocenění vykonavatele práce. Umožňuje navrhovat zatřídění prací do systému tarifních stupňů (8 - 12 stupňů). Metodika hodnocení a zatřídění prací tvoří teoretickou a argumentační základnu pro tvorbu podnikových sborníků příkladů prací a podnikových mzdových systémů.

Hodnocení prací podle analytické bodovací metodiky je prováděno posuzováním práce z hlediska 7 kritérií a 17 subkritérií. Spočívá ve výběru příslušných úrovní hodnocení u každého subkritéria a přiřazení příslušné bodové hodnoty této úrovni. Hodnota posuzované práce je dána celkovým bodovým skóre, získaných sumarizací bodů u všech hodnotících kritérií. Výsledné bodové skóre představuje hodnotu práce, která je měřítkem významu, důležitosti práce a jejího zatřídění práce v rámci podnikového tarifního systému.

Přehled kritérií:

 • A. Odborná příprava
  • A.1 dosažené vzdělání
  • A.2 návazná odborná příprava
  • A.3 jazykové znalosti
  • A.4 odborná praxe
  • A.5 speciální znalosti
 • B. Složitost práce
  • B.1 složitost objektu práce
  • B.2 charakter činnosti
  • B.3 složitost pracovních vztahů
  • B.4 složitost práce s informacemi
 • C. Řídící úroveň
 • D. Odpovědnost
  • D.1 odpovědnost za materiální hodnoty
  • D.2 odpovědnost za bezpečnou práci
  • D.3 odpovědnost za výsledky útvaru, organizace
 • E. Zátěž
  • E.1 zátěž fyzická
  • E.2 zátěž psychická
 • F. Riziko pracovního úrazu
 • G. Zvláštní požadavky

LiteraturaEditovat

 • AMSTRONG Michael, Personální management. Praha: Grada Publishing, 1999 - ISBN 80-7169-614-5

Externí odkazyEditovat