Amyotrofická laterální skleróza

systémová atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu
Tento článek je o neurodegenerativním onemocnění motorických neuronů. Další významy jsou uvedeny na stránce als.

Amyotrofická laterální skleróza (zkratka ALS, známá též jako Lou Gehrigova choroba[2] či onemocnění motoneuronu) je progresivní, fatální, neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů mozku a míchy, způsobující degeneraci a ztrátu mozkových (horní) a spinálních (dolní) motoneuronů, tj. buněk centrální nervové soustavy, které ovládají vůlí ovlivnitelné svalové pohyby. Kvůli tomu dochází k postupné svalové slabosti až atrofii. Mozek nakonec není schopen ovládat většinu svalů a pacient zůstává paralyzován, při zachování psychických a mentálních schopností. Příčiny onemocnění nebyly zatím dostatečně objasněny.

Amyotrofická laterální skleróza
Klasifikace
MKN-10 G12.2
Statistické údaje – obě pohlaví[1]
Prevalence 7-9/100 000
Incidence 2,6/100 000
Některá data mohou pocházet z datové položky.

HistorieEditovat

Název Lou Gehrigova choroba toto onemocnění získalo po slavném baseballovém hráči New York Yankees, Lou Gehrigovi, u něhož byla ALS diagnostikována v roce 1939. Mezi současné osobnosti postižené ALS patří kytarista Jason Becker.[3] Touto chorobou trpěli např. astrofyzik Stephen Hawking,[4] česká překladatelka Dana Gálová, český dabér Martin Kolár či bývalý český premiér Stanislav Gross.[5] Onemocněli jí také fotbalista Marián Čišovský[6] nebo masér české fotbalové i futsalové reprezentace Vladimír Mikuláš.[7]

Popis onemocněníEditovat

Běžně jsou rozlišovány tři formy ALS, a to sporadická, familiární a guamská.[2] Nejčastější formou je forma sporadická, zatímco familiární forma (5–10 %) předpokládá dřívější výskyt v rodině, tedy dědičný původ.[1] Třetí zmíněná forma odkazuje k mimořádnému výskytu onemocnění na tichomořském ostrově Guam v 50. letech 20. století.[2] Tento fenomén vznikl, dle výzkumů [zdroj], zřejmě na základě vysokého příjmu specifických toxinů pocházejících z květů a ořechů cykasovitých rostlin. Ty se běžně používají v tamních pokrmech, například ve formě mouky či pražené.

Rané stadiumEditovat

Mezi příznaky rané formy ALS patří zvýšená svalová slabost a atrofie (75 % případů), zvláště v rukou a nohách, a postižení řeči, v některých případech polykání, dýchání, křeče nebo ztuhlost postižených svalů. Ztuhlost se může projevovat i v orofaciálním svalstvu např. velmi tichou řečí. Dalšími projevy bývá např. neschopnost zapnout knoflík od košile, psát či otočit klíčem v zámku. U některých pacientů s ALS se vyskytuje pouze chronické postižení nemnohých svalů (monomelická amyotrofie). Následuje dysfagie a dysartrie. Postižení horních partií těla postupně směřuje ke spasticitě a hyperreflexi včetně Babinského reflexu. Postižení horních partií vede ke svalové slabosti, atrofii, křečím a viditelným záškubům (fascikulace). Přibližně 15–45 % pacientů trpí psychickými poruchami např. nekontrolovaným smíchem, úsměvem, pláčem nebo se objevuje demence frontálního laloku. Pro diagnostiku ALS je nutné postižení spodních i horních partií. Obecným znakem je tedy smíšená paréza s fascikulacemi, chybí senzitivní deficit a nejsou přítomny žádné bolesti.

Pokročilé stadiumEditovat

Většina pacientů se postupem času stává imobilní, neschopná ovládat ruce a paže. Ztrácí také schopnost mluvit a polykat. V závěru nemoci je nutné užít plicní ventilace. K popisu progrese se užívá ALSFRS-R, který má škálu od 48 do 0 bodů (úplná ztuhlost). Pacenti průměrně ztrácí 0,9 bodu za jeden měsíc. V limbární variantě postihuje ALS nejprve jednu končetinu a následně druhou, než se dále rozšíří. V bulbární (prodloužená mícha) variantě příznaky začínají v rukou a poté směřují k nohám. Většina postižených umírá na plicní selhání nebo zápal plic. Často se v této fází vyskytuje stav připomínající tzv. syndrom uzamčení.

Incidence onemocnění je 2,6 na 100 000 za jeden rok, zatímco prevalence je 7-9 na 100 000.[8] Rychlost, jakou nemoc postupuje, je individuální. Průměrná doba nemoci se uvádí 2–4,3 let, přičemž zhruba 25% pacientů přežije 5 let a 8–16% 10 let a 5% žije 20 let. Pro ALS neexistuje žádná známá kauzální léčba. Dostupné léky se zaměřují především na zmírnění obtíží a prevenci komplikací.

KauzalitaEditovat

Výzkum biologie a terapie jsou do značné míry limitovány jednak ne zcela vhodným testováním na zvířatech (potkani s mutací superoxiddismutázy SOD1) a jednak problémy při organizaci klinických studií. Z toho důvodu není dodnes známa ani přesná příčina onemocnění ani vyvolávající faktory onemocnění, zdá se však, že primární poruchou je porucha degradace některých proteinů. Na rozvoji ALS se podílí i řada faktorů okolí, např. nadprodukce volných radikálů nebo tzv. excitotoxicita. Nelze vyloučit ani heterogenitu onemocnění - na vzniku dědičných poruch se podílí celá řada funkčně poměrně odlišných genů. V terapii představuje největší přínos pro kvalitu i prodloužení života pacienta multioborová symptomatická péče.

LéčbaEditovat

Z terapeutických postupů vykazuje jistou efektivitu lék riluzol, ovšem statisticky zvyšuje přežití nemocných pouze o 2–3 měsíců. Jeho účinek je také omezen pouze na bulbární formu onemocnění.

VýzkumEditovat

Na základě ukončené třetí fáze klinických zkoušek požádala japonská společnost Eisai Co., Ltd. o registraci vysokých dávek methylcobalaminu (50mg, 2x týdně, do svalu) pod obchodním názvem E0302 v březnu 2016 u Japonského úřadu pro kontrolu léčiv jako léčiva pro ALS zvyšujícího přežití v mediánu o 600 dní.[9][10][11][12]

Látka Edaravone byla v roce 2015 registrována v Japonsku jako lék se statisticky prokazatelným zpomalením progrese o 30%.[13]

Látka Masitinib ukončila fázi 2/3 klinických zkoušek a v dávce 4,5mg/kg/den prokázala schopnost zpomalit progresi onemocnění o minimálně 27%. Pokud se začne podávat ne později než 22-24 měsíců od počátku onemocnění tak efekt zpomalení je minimálně 42%.[14]

Od září 2016 probíhá první fáze klinických zkoušek na látce Cu-ATSM která se ukazuje jako vhodný kandidát pro léčbu ALS.[15][16][17][18][19]

Na podkladu výzkumné práce vědců z University of Tokyo je látka Perampanel (selektivní antagonista AMPA receptoru) kandidátem pro otestování v klinické studii na lidech pro léčbu ALS.[20][21]

Mezi další testované terapie patří např. terapie kmenovými buňkami;[22] použití těchto terapií v ČR spadá dle zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech pod užití tzv. neregistrovaných léčivých přípravků.[23] Například u terapie kmenovými buňkami stále probíhají klinické studie s cílem určit, zda jejich aplikace skutečně vede ke zpomalení patologického procesu.[2][24][25][26][27] Ačkoliv některé práce, např. retrospektivní analýza několika případů Alok a kol. z roku 2015[28] vycházejí tak, že aplikace kmenových buněk zvyšuje medián přežití, sumarizační práce hodnotící více dosud publikovaných studií efektivitu terapie nepotvrzují [22]. Motor neuron disease association, charitativní organizace v Anglii, Walesu a Severním Irsku, která je zaměřena na podporu nemocných i na podporu výzkumu, zastává podobné stanovisko, tedy že v současnosti nebyl podán věrohodný důkaz toho, že by byla terapie kmenovými buňkami efektivní v léčbě onemocnění motoneuronu vč. amyotrofické laterální sklerózy.[29][30] V současné době je ve fázi II klinických studií buněčná terapie od BrainStorm Cell Therapeutics v Hadassah Medical Center (Izrael) s předběžným výsledkem, kdy „ukázala tendenci ke stabilizaci v některých parametrech v ALS FRS“[31][32]. Započetí druhé fáze se očekává také v několika institucích USA včetně Mayo Clinic.[33]

Několik vědeckých studií[34][35][36][37] našlo statistické korelace mezi ALS a některými zemědělskými pesticidy.[zdroj?] Protože je však pacientů poměrně málo a diagnostika se zpřesňuje, je problémem, kolik pacientů bylo vůbec vyšetřeno. Sama vzácnost onemocnění pak nahrává statisticky průkazným asociacím s faktory, jejichž relevance je sporná. Rizikovými faktory pro rozvoj ALS jsou např. aktivní služba v armádě Spojených států amerických, povolání profesionálního fotbalisty v Itálii, zejm. na pozici záložníka, nebo zapojení se do amatérských fotbalových soutěží v Anglii.[22]

Medializace onemocněníEditovat

V roce 2014 proběhla na internetu velmi masivní kbelíková kampaň Ice Bucket Challenge za osvětu a boj proti tomuto neurodegenerativnímu onemocnění. V listopadu roku 2015 Česká televize uvedla reportáž Obchod s nadějí v pořadu Reportéři ČT ohledně aplikace kmenových buněk mimo schválenou klinickou studii AMSC-ALS-001. Podle vyjádření rady AV nebylo podávání kmenových buněk pacientům mimo klinickou studii dostatečně odůvodněno a bylo nekriticky prezentováno na webových stránkách.[38] Podle vyjádření UEM výsledky klinické studie FN Motol prokázaly, že u téměř 70 % pacientů došlo k statisticky významnému zpomalení progrese neurologického deficitu, které přetrvávalo 3 až 12 měsíců. Většina z těchto pacientů vykazovala několik měsíců po podání KB stabilní hodnoty v testech svalové síly končetin a nedošlo u nich po dobu 12 měsíců k významnému zhoršení ventilačních parametrů (FVC>65 %). U několika pacientů došlo dokonce ke zlepšení některých testovaných funkcí.[39]

EtymologieEditovat

Název nemoci pochází od řeckých slov amyotrophia: a- „ne/bez“, myo „sval“, a trophia „výživa“[40]; Lateralní (boční, postranní) se vztahuje k umístění postižených nervů. Nemoc vede ke ztvrdnutí tkáně („skleróza“). V některých zemích se užívá také jinak obecnějšího názvu „motor neurone disease“ (MND).[41]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Amyotrophic lateral sclerosis na anglické Wikipedii.

 1. a b AL CHALABI, Ammar. The changing picture of amyotrophic lateral sclerosis: lessons from European registers. Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017. Dostupné online. 
 2. a b c d ALS - amyotrofická laterální skleróza [online]. Ereska.cz [cit. 2010-10-16]. Dostupné online. 
 3. DAN, Ashley. Paralyzed guitarist with ALS plays on [online]. ABC news, 2008-11-27 [cit. 2010-09-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-06-29. (anglicky) 
 4. Theology unnecessary, Stephen Hawking tells CNN [online]. CNN, 2010-09-11 [cit. 2010-09-12]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2010-09-13. (anglicky) 
 5. Po těžké nemoci zemřel bývalý premiér Stanislav Gross. Deník [online]. 2015-04-16. Dostupné online. 
 6. Krutá diagnóza Mariána Čišovského. Mozek vnímá, jak tělo chátrá. iDNES.cz [online]. 2015-11-15 [cit. 2018-04-27]. Dostupné online. 
 7. BIČIŠTĚ, Ondřej; BÍLEK, Petr. Těžce nemocný masér Mikuláš: Štěstí bych za zdraví neměnil. iDNES.cz [online]. 2017-06-14 [cit. 2017-06-14]. Dostupné online. 
 8. http://jnnp.bmj.com/content/early/2017/03/10/jnnp-2016-314495
 9. Neurology: Mobile Edition. m.neurology.org [online]. [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 10. AZEVEDO, Margarida. ALS News Today [online]. 2016-03-23 [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 11. News Release | Eisai Co., Ltd.. www.eisai.com [online]. [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 12. http://www.eisai.com/news/enews201535pdf.pdf
 13. http://www.neurology.org/content/86/16_Supplement/P3.189
 14. http://ab-science.com/file_bdd/content/1495118771_ALSENCALS2017ENvF.pdf
 15. Phase 1 Dose Escalation and PK Study of Cu(II)ATSM in ALS/MND - Full Text View - ClinicalTrials.gov. clinicaltrials.gov [online]. [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 16. New treatment could stop progression of ALS [online]. 2016-01-29 [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 17. Summary for ALS Patients about CuATSM and Clinical Trials [online]. 2016-02-03 [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 18. https://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160129090449.htm. www.sciencedaily.com [online]. [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 19. Metals on our Mind | The Scientist Magazine®. The Scientist [online]. [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 20. AKAMATSU, Megumi; YAMASHITA, Takenari; HIROSE, Naoki. The AMPA receptor antagonist perampanel robustly rescues amyotrophic lateral sclerosis (ALS) pathology in sporadic ALS model mice. Scientific Reports. 2016-06-28, roč. 6. Dostupné online [cit. 2016-09-26]. ISSN 2045-2322. DOI:10.1038/srep28649. PMID 27350567. (anglicky) 
 21. Finding a treatment for ALS | UTokyo Research [online]. [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. (anglicky) 
 22. a b c KIERNAN, M. C.; VUCIC, S.; CHEAH, B. C., et al. Amyotrophic lateral sclerosis. Lancet.. 2011, roč. 377, čís. 9769, s. 942-55. Dostupné online. ISSN 1474-547X. 
 23. Výsledky vyhledávání v zákonech - Portál veřejné správy. portal.gov.cz [online]. [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 24. TECHNOLOGIÍ, Akademie věd ČR; webmaster@cas.cz; Marta Macalkova; Radek Smutný; Pavel Ševčík; Divize informačních. AMSC-ALS-001 - Bioinova. bioinova.avcr.cz [online]. [cit. 2016-09-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-04-02. 
 25. http://www.clinicalleader.com/doc/clinical-trial-moves-stem-cell-therapy-closer-reality-0001
 26. GRETCHEN, M. Thomsena; GENEVIEVE, Gowinga; SOSHANA, Svendsena, et al. The past, present and future of stem cell clinical trials for ALS. Experimental Neurology. 2014, čís. 262, s. 127–137. Dostupné online. ISSN doi:10.1016/j.expneurol.2014.02.021. 
 27. FDA okays start of BrainStorm stem cell trial in ALS patients. Reuters. 2014-04-28. Dostupné online [cit. 2016-09-26]. 
 28. K. ALOK, Sharma; SANE, M.Hemangi; GOKULCHANDRAN, Nandini, et al. The effect of autologous bone marrow mononuclear cell transplantation on the survival duration in Amyotrophic Lateral Sclerosis - a retrospective controlled study. [s.l.]: [s.n.], 2015. Dostupné online. S. 50–65. 
 29. Motor neuron disease association: Stem Cell Therapy.
 30. Stem Cells. ALSA.org [online]. [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 31. BrainStorm Reports Outstanding ALS Interim Clinical Trial Results | FierceBiotech. www.fiercebiotech.com [online]. [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 32. Autologous Cultured Mesenchymal Bone Marrow Stromal Cells Secreting Neurotrophic Factors (MSC-NTF), in Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) - Full Text View - ClinicalTrials.gov. clinicaltrials.gov [online]. [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 33. Mayo Clinic to hold trial for BrainStorm's ALS stem cell therapy. Reuters. 2013-03-18. Dostupné online [cit. 2016-09-26]. 
 34. Exposure to pesticides and risk of amyotrophic lateral sclerosis: a population-based case-control study.By Bonvicini F, Marcello N, Mandrioli J, Pietrini V, Vinceti M. In Ann Ist Super Sanita. 2010; 46(3):284-7.PMID 20847462
 35. Pesticide exposure as a risk factor for amyotrophic lateral sclerosis: A meta-analysis of epidemiological studies: Pesticide exposure as a risk factor for ALS. By Malek AM, Barchowsky A, Bowser R, Youk A, Talbott EO. In Environ Res. 2012 Aug; 117:112-9. PMID 22819005
 36. Are environmental exposures to selenium, heavy metals, and pesticides risk factors for amyotrophic lateral sclerosis?. By Vinceti M, Bottecchi I, Fan A, Finkelstein Y, Mandrioli J. In Rev Environ Health. 2012; 27(1):19-41. PMID 22755265
 37. Pesticide exposure and amyotrophic lateral sclerosis. By Kamel F, Umbach DM, Bedlack RS, Richards M, Watson M, Alavanja MC, Blair A, Hoppin JA, Schmidt S, Sandler DP. In Neurotoxicology. 2012 Jun; 33(3):457-62. PMID 22521219
 38. PETRÁŇOVÁ, Lydia. Stanovisko Komise pro etiku vědecké práce AV ČR k možnému porušení Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky výzkumnými pracovníky Ústavu experimentální medicíny AV ČR v.v.i. [online]. Praha: Vědecká rada Akademie věd České republiky, 2016-03-07 [cit. 2016-04-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-04-15. 
 39. TECHNOLOGIÍ, Akademie věd ČR; webmaster@cas.cz; Marta Macalkova; Radek Smutný; Divize informačních. Reakce na vyjádření Etické komise AV ČR: Léčba ALS kmenovými buňkami je vědecky dostatečně odůvodněná!. http://web.archive.org/web/20160417133121/http://iem.cas.cz/news-events/current-news/current-news/2016/160401_lecba-als-kmenovymi-bunkami-vedecky-oduvodnena.html [online]. [cit. 2018-04-25]. 
 40. ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání. slovnik-cizich-slov.abz.cz [online]. [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 41. Motor neurone disease [online]. [cit. 2012-01-02]. Dostupné online. (anglicky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

Wikipedie neručí za správnost žádných informací v žádném článku. V případě potřeby vyhledejte odpovídajícího odborníka!
Přečtěte si prosím pokyny pro využití článků o zdravotnictví.