Alifatické alkoholy

Alifatické alkoholy jsou alkoholyalifatickými, tedy neuzavřenými molekulami, přesněji alkoholy, kde je hydroxylová skupina navázána na takovouto molekulu. Ještě existují alicyklické alkoholy, kde je hydroxyl na uhlíku patřícím k alicyklické molekule. Pokud je navázán na aromatickou molekulu, nejde o alkohol, ale fenol.

Rozdělení editovat