Alegorický dvojportrét Bartholomea Sprangera a jeho zesnulé choti Christiny

mědiryt Aegidiuse Sadelera

Alegorický dvojportrét Bartholomea Sprangera a jeho zesnulé choti Christiny je mědiryt Aegidia Sadelera z roku 1600, který Sadeler věnoval jako epitaf Christiny Müllerové svému příteli, malíři Bartholomeu Sprangerovi. Rytina je jedním z nejproslulejších děl rudolfinského manýrismu.[1] Je součástí sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze.

Aegidius Sadeler: Alegorický dvojportrét Bartholomea Sprangera a jeho zesnulé choti Christiny (Národní galerie Praha)

Popis a zařazení editovat

Mědiryt 290 × 411 mm, II. stav. Pochází ze sbírek Dietrichsteinů na zámku Libochovice, Inv. č. R 155116.

V listu je vepsáno věnování Aegidiuse Sadelera[pozn. 1], ze kterého lze vyvozovat, že jeho autorským vkladem nebylo pouhé převedení malířské předlohy Bartholomea Sprangera do mědirytu.[2] V kompozici, která má prostorovou hloubku, vyryl alegorické postavy reprezentující různé druhy umění a slávu, které smrt ani neúprosný čas nemohou zničit.[3]

Na pravé straně je realistický portrét Sprangerovy zemřelé ženy Christiny Müllerové v mladistvém věku na zdobeném sarkofágu, umístěný pod kartuší s nápisem.[pozn. 2] Odpovídá její podobizně na Epitafu pražského zlatníka Mikuláše Müllera, který Spranger namaloval počátkem 90. let 16. století. O jejích vynikajících vlastnostech vypovídají ženské postavy zastupující Zbožnost a bohyni Minervu, zosobnění moudrosti a ctnosti. Malý chlapec s obrácenou uhašenou pochodní, který odhaluje lebku v náručí jako Memento mori, představuje boha smrti Thanatose. Nápisem na přední straně sarkofágu[pozn. 3] a odhozenou paletou s málštokem se malíř obrací k zemřelé s vědomím, že žádné jeho síly ani obětování vlastního umění ji nemohou navrátit do života.

Bartholomeus Spranger na levé straně epitafu hledí na diváka a prstem ukazuje ke své zesnulé manželce. Opírá se o sokl, na kterém nápis[pozn. 4] sděluje Boží vůli, aby malíř ještě žil a vytvořil slavná díla. Smrt, která na něj míří šípem, se ohlíží na boha Chronose, který v ruce drží přesýpací hodiny, kde ještě čas běží. K alegorickým postavám Malířství, Sochařství a Architektury za malířovými zády se obrací letící bohyně Fáma, která nese nápis VIVIT NUMINE ET NOMINE (Žije s Boží vůlí a svým jménem).

Celá ikonografie grafického listu je nadčasovým poselstvím, které vybízí k úvahám nad smrtelností člověka, významu vzájemné lásky a umělecké tvorby v lidském životě.

Grafický list je také součástí sbírky Muzea hlavního města Prahy.

Poznámky editovat

 1. Privatas lacrymas Bart. Sprangeri Egid. Sadeler miratus artem et amantem redamans, publicas fecit: et eidem promutua benevolentia dedicavit (Egidius Sadeler, obdivující umění a lásku opětující milujícímu /Spangerovi/, zveřejnil soukromé slzy Bartholomea Sprangera a jemu pro vzájemnou náklonnost věnoval /tento list/)
 2. MORS INIQVA, QVID TANTVM DECVS RAPID? PIETAS AEQVA, QVAE ET MORVAM SERVAS
 3. ANIMUS MARITI ANIMAM TVAM ASSEQVITVR (Duše manželova následuje duši Tvou), ET LICET SECVM SVA ABIICAT: TE NON RECOLLIGIT (Spranger by rád následoval její duši, jeho čas však dosud nenastal)
 4. QUID ANTE DIEM VVLTIS? TE TEMPUS VETAT OCCIDERE. TE ARTES VOLV(N)T CLARAE CLARIOREM

Odkazy editovat

Reference editovat

 1. ZELENKOVÁ, Petra. Alegorický dvojportrét Bartholomea Sprangera a jeho zesnulé choti Christiny Müllerové. In: VOLRÁBOVÁ, Alena, ed. a KUBÍKOVÁ, Blanka, ed. Rudolf II. a mistři grafického umění. V Praze: Národní galerie, 2012, s. 48. ISBN 978-80-7035-515-2.
 2. ZELENKOVÁ, Petra. Alegorický dvojportrét Bartholomea Sprangera a jeho zesnulé choti Christiny. In: VOLRÁBOVÁ, Alena, ed. Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze: 101. I. V Praze: Národní galerie, 2008, s. 110. ISBN 978-80-7035-385-1.
 3. FUČÍKOVÁ, Eliška, ed. Rudolfínští mistři: díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2014, s. 137. ISBN 978-80-87828-12-0.

Literatura editovat

 • FUČÍKOVÁ, Eliška, ed. et al. Rudolf II. a Praha: císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy: [výstava, Praha 30. května – 7. září 1997]. Praha [Londýn, Milán]: Správa Pražského hradu, 1997, s. 110. 386 s. ISBN 80-902051-6-X.
 • FUČÍKOVÁ, Eliška, ed. Rudolfínští mistři: díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek: katalog k výstavě Muzea hlavního města Prahy = The masters of Rudolf II's era: works of art by court artists of Rudolf II in private Czech collections: the City of Prague Museum exhibition catalogue. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2014, s. 136–137. 170 s. ISBN 978-80-87828-12-0.
 • KRUSE, Petra. Prag um 1600: Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. [Bd. 1]. Freren: Luca Verlag, 1988, s. 420–421. 624 s. ISBN 3-923641-19-2. [Kunsthistorisches Museum Wien.]
 • LECHNER, Gregor Martin, ed. Künstlerporträts: der Bestand der Göttweiger Sammlung: Ausstellung des Graphischen Kabinetts des Stiftes Göttweig – Niederösterreich: 36. Jahresausstellung 1987, 17. Mai bis 27. Oktober 1987. Göttweig: Benediktinerstift Göttweig – Niederösterreich, [1987], s. 88–89. 191 s.
 • LIMOUZE, Dorothy A. Aegidius Sadeler (c. 1570–1629): Drawings, prints and art theory. Dissertation. [Princeton (NJ)]. Princeton university, 1990, s. 152–154. 525 s.
 • MIELKE, Hans. Manierismus in Holland um 1600: Kupferstiche, Holzschnitte und Zeichnnungen aus dem Berliner Kupferstichkabinett. Berlin: Staatl. Museen Preußischer Kulturbesitz Kupferstichkabinett, ©1979, s. 42–43. 63 s., 72 s. nečísl. obr. příloh.
 • SCHUSTER, Eva, ed. a TANABE, Mikinosuke, ed. Totentanz – vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart: eine Ausstellung ausgewählter Werke der Graphiksammlung „Mensch und Tot“ der Heirich-Heine-Universität Düsseldorf, vom 11. Oktober bis 3. Dezember 2000 im National Museum of Western Art, Tokyo, vom 4. Februar bis 16. April 2001 im Stadthaus Ulm. Tokyo: National Museum of Western Art, ©2000. Ulm: Stadthaus Ulm, 2001. 289 s. [ISBN 978-3-934727-12-0, 9784906536146, 490653614X.]
 • ZELENKOVÁ, Petra. Alegorický dvojportrét Bartholomea Sprangera a jeho zesnulé choti Christiny. In: VOLRÁBOVÁ, Alena, ed. Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze: 101. I. V Praze: Národní galerie, 2008, s. 110–111. 225 s. ISBN 978-80-7035-385-1.
 • ZELENKOVÁ, Petra. Alegorický dvojportrét Bartholomea Sprangera a jeho zesnulé choti Christiny Müllerové. In: VOLRÁBOVÁ, Alena, ed. a KUBÍKOVÁ, Blanka, ed. Rudolf II. a mistři grafického umění. V Praze: Národní galerie, 2012, s. 48–49. 206 s. ISBN 978-80-7035-515-2.