Alan

mužské křestní jméno

Alan je mužské jméno keltského původu a vykládá se jako svornost, soulad. Jméno Alena je podle některých výkladů jeho ženskou odvozeninou. Podle českého občanského kalendářejmeniny 14. srpna.

Alan
mužské jméno
Svátek 14. srpna
Původ keltský
Četnost v Česku 1149
Pořadí podle četnosti 388
Podle údajů z roku 2013
Četnost jmen a příjmení graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti
Alan může také označovat příslušníka kmenového svazu Alanů.

V bretonštině to původně znamenalo jelen, příbuzný s velšským alan, v moderní velštině elain "mladý jelen". Nakonec je to odvozeno prakeltsko-indo-evropského slova *el-Hn- "jelen", "laň". Například, v moderní irské gaelštině slovo ailín je odvozeno ze zdrobněliny ail, což znamená "vznešený", "skálu". Další podobně vypadající slovo v iršině je álainn a ve skotské gaelštině álainn, vykládající se jako "krásný".

Domácké podobyEditovat

Alánek, Al, Alda, Aloušek, Ála, Alík, Alíček

Statistické údajeEditovat

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 881 163.
2002 901 162.
Porovnání o 20 více o 1 lépe
2006 1 001 173.
2013 1 149 388.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku mužů v ČR za sledované tři roky 1999-2002) je +3,0%.

Alan v jiných jazycíchEditovat

  • Slovensky, polsky, srbocharvátsky, nizozemsky: Alan
  • Maďarsky: Alán
  • Italsky, španělsky: Alano
  • Francouzsky: Alain
  • Anglicky: Alan nebo Allan
  • Latinsky: Alanus

Slavní AlanovéEditovat

Související článkyEditovat