Aktuální idealismus

Aktuální idealismus je forma idealismu, vypracována Giovanem Gentilem, podle něhož všechno jsoucno je výsledkem pohybu myslícího myšlení, které je vždy aktuální, aktivní a jeho tvořivost nesouvisí s podmínkami prostoru a času. Který vyrostl na "uzemněný" idealismu, jako kontrast k transcendentálnímu idealismu Immanuela Kanta, a absolutnímu idealismu Hegela.[1]

ReferenceEditovat

  1. The Philosophy of Giovanni Gentile: An Inquiry into Gentile's Conception of Experience