Mikrofilamentum

(přesměrováno z Aktinová filamenta)

Mikrofilamentum (množ. č. mikrofilamenta) čili aktinové filamentum je cytoskeletální proteinové vlákno podílející se zásadně na udržování tvaru a vnitřní organizace buňky. Mikrofilamenta jsou velmi důležitá i pro vnitrobuněčný transport. Podílejí se také na tvorbě panožek. Základní stavební jednotkou mikrofilament jsou jednotlivé molekuly proteinu aktinu, které polymerizují do dvou řetězů nadmolekulárního vlákna.

Fluorescenčně značené endoteliální buňky plicní arterie skotu; mikrofilamenta jsou zviditelněna faloidinem s navázaným červeným fluoroforem TRITC; modře jádro, zeleně mikrotubuly

Stavba editovat

Aktinová vlákna mají průměr 5–7 nm a jsou pružnější a kratší než mikrotubuly (průměr 22–25 nm), ale je jich víc. (Intermediární filamenta mají průměr vláken 8–11 nm.) Celková délka aktinových vláken může být až třicetkrát větší než délka všech mikrotubulů. Všechny globulární molekuly aktinu směřují ve vláknu stejným směrem podél osy vlákna. To vytváří v aktinových vláknech polaritu, a tedy rozlišitelný plus-konec a minus-konec. Vlákna na obou koncích stále přirůstají nebo se zase rozpadají, přičemž rychleji vlákno přibývá na plus-konci. Aktinová vlákna se většinou vyskytují:

Tímto uspořádáním se zvětšuje pevnost. Dohromady vytvářejí stresová vlákna.

Výskyt editovat

Jsou přítomna ve všech eukaryotických buňkách. Vyskytují se na těchto místech:

Asociované proteiny editovat

Aktinová vlákna interagují s více než 50 různými aktiny vázajícími proteiny (ABP z angl. actin binding proteins), které umožňují plnit další funkce. Teprve ve spojení s těmito proteiny mohou filamenta tvořit stálejší struktury, jako jsou v mikroklcích (microvilli) apikální části buněk, tvořících výstelku tenkého střeva. Významným zástupcem je například myosin.

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • ALBERTS, Bruce; HEALD, Rebecca; HOPKIN, Karen; JOHNSON, Alexander; MORGAN, David Owen; ROBERTS K. & WALTER, Peter. Essential cell biology. 6th ed. New York: W.W. Norton & Company, 2023. [904] s. ISBN 978-1-324-03335-6 (ISBN e-book 978-1-324-03348-6).
  • ALBERTS, Bruce et al. Essential cell biology. 5th ed. New York: W.W. Norton & Company, ©2019. xxxii, 734 s., 97 s. v různém stránkování. [International student edition.] ISBN 978-0-393-68039-3.
  • ALBERTS, Bruce et al. Základy buněčné biologie: úvod do molekulární biologie buňky. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero, [2006]. xxvi, 630, [110] s. ISBN 80-902906-2-0.

Externí odkazy editovat