Akcelerometr je součástka nebo přístroj měřící zrychlení, a to jak posuvné, tak rotační.

VyužitíEditovat

Akcelerometry se používají v moderní elektronice například pro detekci orientace (pro překlápění obrazu v mobilních zařízeních), v herních ovladačích (ke zjištění orientace ovladače), ve stabilizátorech obrazu ve fotoaparátech či ke zjištění vibrací nebo pádu určité věci (u pevných disků například k bezpečnému zaparkování čtecích hlav před samotným dopadem).

Rotační akcelerometrEditovat

Na tuto kapitolu jsou přesměrována hesla Rotační akcelerometr a úhlový akcelerometr.

Rotační akcelerometry mají v praxi svá nezastupitelná uplatnění.[1] Akcelerometr pracuje na Ferrarisově principu. Je založen na silovém účinku mezi proudem ve statoruelektromagnetu – a vířivými proudy indukovanými ve vodivém kotouči; otáčky jsou úměrné elektrickému proudu protékajícímu vinutími elektromagnetu, obdobně jako u klasického elektroměru. Permanentní magnety vytvoří magnetické pole, v němž se otáčí rotor akcelerometru (nejčastěji z hliníku). V rotoru tím vznikají vířivé proudy. Pokud je rychlost rotoru stálá, mají i vířivé proudy stálou hodnotu a do snímacích cívek se neindukuje žádný signál. Nastane-li změna rychlosti, změní se i velikost vířivých proudů. Právě tato změna naindukuje napětí do snímacích cívek. Na výstupu akcelerometru je k dispozici signál úměrný zrychlení. Jestliže je požadován signál rychlosti, je nutné provést integraci, a to analogově nebo digitálně, např. přímo na osciloskopu.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Rotační akcelerometr – cesta k měření rychlých kmitů a točivého momentu pohonu, odbornecasopisy.cz; Odborné časopisy. Časopis Elektro, číslo 02/2004. Navštíveno 2019-10-02.

Externí odkazyEditovat