Otevřít hlavní menu
Graf agregátní nabídky (AS) a agregátní poptávky (AD)

Agregátní nabídka (anglicky aggregate supply, zkr. AS) v ekonomii, resp. v makroekonomii znamená celkovou nabídku zboží a služeb v národní ekonomice v určitém časovém období, vyjádřenou v penězích. Vyjadřuje současně i výkon ekonomiky, který je označován jako makroekonomický výstup.[1]

Obsah

ZákladyEditovat

Agregátní nabídka (značena AS) se rozsahem vztahuje k celkovému HDP, popř. HNP. Závisí na cenové hladině, výrobní kapacitě firem a na výši nákladů. Úzce také souvisí s potenciálním produktem. Je to tedy vztah mezi peněžní hodnotou produkce firem a cenovou hladinou (ceteris paribus).

Nejdůležitějšími faktory, které agregátní nabídku ovlivňují, jsou:

GrafEditovat

 
Znázornění různých pojetí křivky AS

Křivka agregátní nabídky (agregátní nabídková křivka, AS křivka) je rostoucí. Představuje vztah mezi cenovou hladinou (osa Y) a produktem (osa X). Zatímco v krátkodobém časovém horizontu je spíše pomalu rostoucí, dlouhodobě je téměř svislá a takřka totožná s potenciálním produktem té které ekonomiky.

Sklon AS křivky je předmětem debat. Klasická ekonomie se domnívá, že křivka je téměř svislá, zatímco keynesiánská ekonomie věří, že křivka roste poměrně pomalu.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

ReferenceEditovat

  1. SLANÝ, Antonín; ŽÁK, Milan. Hospodářská politika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1999. ISBN 80-7179-237-3. Kapitola Stručný výkladový slovník, s. 259. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat