Adventivní orgán

Adventivní je označení pro nahodilý nebo pomocný rostlinný orgán, vyrůstající na neobvyklém místě. Příkladem jsou adventivní pupeny, nacházející se na kmeni, či větvi, jinde než v úžlabí listů a objevující se až ve chvíli ztráty jiných pupenů. Adventivní kořeny vznikají jinde než jako pokračování hlavního stonku. Tyto orgány vznikají na rostlině v místě, které není pro ně typické – může docházet k vytváření pravidelných abnormit (obligátní adventivní orgány).[1]

Adventivní orgány se vytváří jako náhrada za orgány, které byly ztraceny například při poranění. Základy kořenů nebo pupenů se vytvoří z buněk, které již byly specializovány na nějakou jinou funkci (např. z buněk pokožky nebo z listového mezofylu).[2]

Adventivní orgány mají význam například při vegetativním rozmnožování a řezu rostlin, zejména při zmlazování.

ReferenceEditovat