Typický příklad adice: chlorace ethenu

Adice je reakce, při které dochází k zániku π vazeb (násobných vazeb) nebo otevření cyklické molekuly a dochází k navázání skupiny či atomu sigma vazbou. Z jedné dvojné vazby tedy vznikají dvě jednoduché. Na násobnou vazbu jedné molekuly se aduje molekula druhá.

Opakem adice je eliminace, kdy odštěpením atomů (nebo skupin atomů) vznikne násobná vazba nebo dojde k uzavření cyklu.

PříkladyEditovat

H2C=CH2 + Cl–Cl → CH2+–CH2–Cl + ClCl–CH2–CH2–Cl

Pravidla pro adiciEditovat

Markovnikovovo pravidloEditovat

  • Při elektrofilní adici se elektrofilní část činidla (H+, Br+, BH2+ atd.) aduje na uhlík, kde vznikne méně stabilní iont, zpravidla s větším počtem vodíků.
  • Elektrofilní adice probíhá na dvojné a trojné vazbě.

Kharaschovo pravidloEditovat

  • Při radikálové „adici“ na alkeny se kladnější část činidla vlivem vnějších podmínek (UV záření, přítomnost radikálů) „aduje“ na uhlík s menším počtem vodíků.