Adice je reakce, při které dochází k zániku π vazeb (násobných vazeb) nebo otevření cyklické molekuly a dochází k navázání skupiny či atomu sigma vazbou. Z jedné dvojné vazby tedy vznikají dvě jednoduché. Na násobnou vazbu jedné molekuly se aduje molekula druhá.

Typický příklad adice: chlorace ethenu

Opakem adice je eliminace, kdy odštěpením atomů (nebo skupin atomů) vznikne násobná vazba nebo dojde k uzavření cyklu.

Příklady Editovat

H2C=CH2 + Cl–Cl → CH2+–CH2–Cl + ClCl–CH2–CH2–Cl

Pravidla pro adici Editovat

Markovnikovovo pravidlo Editovat

  • Při elektrofilní adici se elektrofilní část činidla (H+, Br+, BH2+ atd.) aduje na uhlík, kde vznikne méně stabilní iont, zpravidla s větším počtem vodíků.
  • Elektrofilní adice probíhá na dvojné a trojné vazbě.

Kharaschovo pravidlo Editovat

  • Při radikálové „adici“ na alkeny se kladnější část činidla vlivem vnějších podmínek (UV záření, přítomnost radikálů) „aduje“ na uhlík s menším počtem vodíků.

Externí odkazy Editovat