Otevřít hlavní menu

Mužské jméno Adam pochází z hebrejštiny, kde termín אדם Ádám znamená „člověk“. Není to v pravém slova smyslu vlastní jméno, naopak ve svém původním významu je to obecné označení pro člověka. Toto slovo je příbuzné se slovem אדמה adamá znamenajícím „země“, „půda“.

Adam
mužské jméno
Svátek 24. prosince
Původ hebrejský
Četnost v Česku 47837
Pořadí podle četnosti 62
Podle údajů z roku 2016
Četnost jmen a příjmení na webu MV ČR či graficky na mapě, četnost dle ročníků v grafu, původ a osobnosti

V Bibli se tímto slovem označuje jak člověk obecně, tak ve spojení „syn(ové) člověka“ („Synové Adama“) lidé jako pomíjivé bytosti.

Více o Adamovi a Evě pod heslem Adam a Eva.

Domácké podobyEditovat

Adámek, Áďa, Áda, Aďas, Adýsek, Adásek, Aďásek, Adouš, Adínek, Adamík

Statistické údajeEditovat

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi mužskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR – lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 14290 54.
2002 16128 53.
Porovnání o 1838 více o 1 lépe
2006 25629 41.
2007 28054 40.
2013 41912 68.

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku mužů v ČR za sledované tři roky 19992002) je +13,7%, což svědčí o poměrně strmém nárůstu obliby tohoto jména.

Podle údajů ČSÚ se za rok 2006 jednalo o 6. nejčastější mužské jméno novorozenců.

Jméno Adam v jiných jazycíchEditovat

  • Italsky: Adamo
  • Španělsky: Adán
  • Slovensky, srbsky, polsky, německy, anglicky, francouzsky, rusky: Adam
  • Maďarsky: Ádám
  • Hebrejsky: אדם (Ádám)

Data jmeninEditovat

  • Český kalendář: 24. prosince
  • Slovenský kalendář: 24. prosince
  • Římskokatolický církevní kalendář: nevyskytuje se

Známí nositelé jménaEditovat


OdkazyEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat