Abbeho refraktometr

Abbeho refraktometr je dvouhranolový refraktometr určený především k měření indexu lomu kapalin. Skládá se z osvětlovacího hranolu a refrakčního hranolu, které jsou zabudovány do bloku spolu s dvěma odečítacími zařízeními. Tenký film měřené kapaliny je držen kapilárními silami mezi zrněným (matovým) povrchem osvětlovacího hranolu a lesklým povrchem hranolu refrakčního. Světlo odražené zrcátkem Z prochází osvětlovacím hranolem a je rozptýleno na jeho zrněném povrchu, takže prochází kapalinou i dopadá na povrch refrakčního hranolu. Při přechodu do hranolu, jako prostředí opticky hustšího, se všechny paprsky lámou ke kolmici v různých úhlech, z nichž největší je však mezní úhel. Z refrakčního hranolu vystupuje světlo v různých úhlech ostře ohraničených mezním úhlem, za kterým již žádné světlo z hranolu nevystupuje.

Abbeho refraktometr (dřevoryt)

Měření se provádí tak, že se těleso s oběma hranoly a měřenou kapalinou otočí posuvným šroubem tak, až se viditelné pole rozdělí na temnou a světlou polovinu s dělící čárou umístěnou ve středu nitkového kříže okuláru.

Ve vedlejším okuláru odečteme index lomu měřené kapaliny.[1]

ReferenceEditovat

  1. ŠOBR, Josef. Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie. Vyd. 6., přeprac. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, Chemicko-inženýrská fakulta 157 s. s. Dostupné online. ISBN 80-7080-445-9, ISBN 978-80-7080-445-2. OCLC 50343899 

LiteraturaEditovat

  • ŠOBR, Josef. Návody pro laboratorní cvičení z fyzikální chemie. 6. přepr. vyd. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2001, 157 s. ISBN 8070804459.
  • PEKAŘ, Miloslav. Fyzikální chemie a fotochemie: praktikum. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2003, 114 s. ISBN 8021424702.