ALTER je příkaz DDL SQL, který slouží ke změně databázových objektů. Všechny jeho možnosti se mohou lišit podle typu databáze, proto jsou v následujícím přehledu uvedena nejběžnější použití společná většině databázových platforem:

 • ALTER TABLE pro změnu struktury nebo způsobu uložení tabulky
 • ALTER DATABASE pro změnu databáze, většinou jejího jména, collation nebo výchozího kódování
 • ALTER VIEW pro změnu způsobu výběru dat v pohledu
 • ALTER INDEX pro změnu podkladových položek nebo typu indexu
 • ALTER PROCEDURE pro změnu zdrojového kódu uložené procedury
 • ALTER FUNCTION pro změnu zdrojového kódu databázové funkce
 • ALTER EVENT pro změnu databázové události

Například databázový systém MySQL pomocí příkazu ALTER může modifikovat další prvky – klíčová slova za ALTER mohou ještě být SERVER, LOGFILE GROUP, SCHEMA, TABLESPACE.

ALTER TABLE Editovat

ALTER TABLE mění strukturu tabulky smazáním, přidáním nebo přejmenováním atributu(ů). Mění jejich datový typ (doménu). Použití je možné i pro přejmenování tabulky.

Zkrácená syntaxe pro úpravu tabulky. Existuje mnoho dalších klausulí, které se liší podle konkrétního databázového systému.

 ALTER TABLE <název tabulky>
 {[ALTER COLUMN <název sloupce> <nový datový typ> <další definice sloupce>
  | ADD <název sloupce> <datový typ> <další definice sloupce>
  | {DROP COLUMN <název sloupce> [,...n]}
 RENAME TO <nový název tabulky>
 COMMENT <případný komentář pro tabulku>
 ORDER BY <seřadit tabulku podle specifikovaného sloupce>

Klausule pro sloupce se mohou opakovat, tj. lze ji uvést vícekrát (provádějí se v tom pořadí, v kterém jsou uvedeny). V takovém případě platí, že přidání dalšího sloupce se může odkazovat na předchozí právě přidaný nebo upravený sloupec.