V oblasti počítačové bezpečnosti AAA znamená authentication, authorization and accounting protocol, tj. česky autentizační, autorizační a účtovací protokol.

AutentizaceEditovat

Autentizace znamená potvrzení, že uživatel požadující služby je platným uživatelem poskytovaných síťových služeb. Autentizace je dosažena pomocí představení identity a jistého pověření nebo tajemství. Mezi různé typy tajemství patří například hesla, pověření na jedno použití, digitální certifikáty nebo telefonní čísla (ať už volající nebo volaná).

AutorizaceEditovat

Autorizace znamená udělení specifického typu služby (včetně „žádné služby“) uživateli, na základě jeho autentizace, služeb, které požaduje a aktuálního stavu systému. Autorizace může být založena na omezeních, například omezení na určité hodiny v rámci dne, nebo omezení na fyzickou polohu, nebo omezení vícenásobného přihlášení jednoho uživatele. Autorizace určuje povahu služby, která je poskytnuta uživateli. Typy služeb jsou například: filtrování IP adres, přidělení adresy, přidělení cesty, QoS, řízení šířky pásma/řízení toku, tunelování do konkrétního koncového bodu, nebo šifrování.

ÚčtováníEditovat

Účtování znamená sledování využívání síťových služeb uživateli. Tyto informace mohou být použity pro správu, plánování, účtování, nebo další účely. Účtování v reálném čase je doručeno současně s využíváním zdrojů. Dávkové účtování ukládá informace o účtech dokud není později doručena. Běžně se sbírají informace o identitě uživatele, povaze dodaných služeb a časy počátků a konců dodaných služeb.

PožadavkyEditovat

Seznam AAA protokolůEditovat

Ostatní protokoly používané v kombinaci s předchozími: