Otevřít hlavní menu

25. dynastie v třetím přechodném období představuje jistou vrcholnou fázi kolapsu egyptské společnosti, kdy za vlády Ramesse II. přestavovala rozkvět kultury, monumentálních staveb a úspěšné obrany proti expanzi populací z oblastí Levanty do úrodné delty Nilu. Uplynulo vice jak 300 let a v Egyptu se rozpadla jednota Horního a Dolního Egyptu, vlády se domohli libyjští vládcové v 21.-24. dynastii, vznikl teokratický stát v Thébách.[1] Dolní Egypt ovládalo několik lokálních vládců, kteří mezi sebou vzájemně soupeřili, až Egypt ovládli nubijští králové v 25. dynastii. [2]

Historický vývojEditovat

 
Nubijské pyramidy v Meroe
 
Pohřební komora krále Tantamani v Kuru[3]
 
Princezna Shepenupet II. obětuje Re-Harachtejovi, za ní bohyně Isis a princezna Amenirdis I.; kaple kněžek v Medinet Habu
 
Princezna a kněžka Amenirdis I. obětující Amonovi; kaple v Medinet Habu
 
Kartuše krále Kushta a jeho dcery Amenirdis I na váze s obětinami pro bohy


Ve zmíněném období se naopak mocensky rozmohla Asýrie a posléze i expandující Perská říše.
Souhrnnější historické údaje a rozptýlené archeologické lokální výzkumy z 25. dynastie jsou dosud předmětem četných odborných studií.[4][5][6]Sídlo králů v Nubii bylo v lokalitě u města Napata[p 1] a nekropole v Meroe. Obdobně jak v Egyptě si nubijští králové v prehistorické době budovali pyramidy, rozlohou menší, výrazně špičatější. Většina z nich byla pobořena a hrobky vykradeny. Jednou ze zachovalejší je hrobka faraona Tantamani, posledního vládce z 25. dynastie.[7]

PanovníciEditovat

25. dynastie "nubijská"
sídlo Napata
Král rodné jméno trůní jména doba vlády
př. Kr.[8]
poznámka
Kashta
 
 
 
  
 
 
Kashta
   
   
 
Nimaatre
765–752 otec Piye, dcera Amonova kněžka Amenirdis I.[9]
hrobka:Kurru 8
Piye
    
Piye
   
    
 
 
 
User maat Ra
747-716 otec Kashta[p 2] , bratr Shabaka
syn Taharka; hrobka : Kurru 17[10]
Shabaka
   
Sha ba ka
   
   
 
Nefer ka Ra
716-702 otec Kashta, syn Shebitku; hrobka Kurru 15
Shebitku
   
 
Shabataka
   
     
 
 
Djed kau Ra
702-690 otec Shabaka; bratr Taharka; hrobka: Kurru 18
Taharka
 
 
 
 
Taharqa
   
  
 
   
 
Nefertumjura
690-664 otec Piye; bratranec Tantamani
mezi 17-19 vlády přechodně
sídlo v Memfis;[11]hrobla:Nuri 1[12]
Tantamani
  
 
 
 
  
Ta net Amun
   
   
 
Ba ka ra
664-656 koregent Taharky, otec Shabaka;
hrobka: Kurru 16

První čtyři faraonové "nubijské dynastie" usilovali o sjednocení Egypta a obnovení imperiálního významu říše. Se střídavým úspěchem ovládli část severu a nějaký čas měli sídlo v Memphis, nicméně sílící tlak a mocenský vliv Asýrie v Dolním Egyptě vedl, zejména za vlády Aššurbanipala (685-631), k porážce nubijského vládce Taharku a jeho zatlačení zpět na jih až do sídla Nepata v Nubii. V Dolním Egyptu dosadil podřízeného vládce Nacho I. (Nekau I.), opět v městě Sais. Za zakladatele 26. dynastie "Saiské" se uvádí jeho syn Psammetik I. [13] (672-664) se sídlem v Sais. Asýrie za Aššurbanipala a jeho nástupci uplatnili mocenský vliv na Egypt až po Théby.[14]
Po smrti Aššurbanipala (~631) se Asýrie vnitřními rozpory v boji o následnickou moc, občanskými válkami a vnějším tlakem okolních států postupně oslabila tak, že se za vlády perských Achaimenovců přibližně po roce ~620 dostala do područí Perské říše. Peršané za vlády Kýrose II. ovládli Egypt a založili zde 27.dynastii.

Amonovy kněžkyEditovat

Kněžka s "Božským posvěcením" Amona ("Divine Adoratrice of Amun") byla, po "Boží manželce Amuna"[15] pro hlavní kněžku staroegyptského božstva, druhým titulem kterým se v Thébách realizoval (legalizoval) přenos moci z jednoho faraona na dalšího, jestliže se jeho dcera stala držitelkou tohoto kněžského titulu. Principiálně se jednalo o propojení Amonova božství s mocí faraona. V Thébách byl Bůh Amon považován za krále.[16][17] Institut kněžství žen, zasvěcených hlavnímu bohu Amonovi, který zahrnoval neobvyklý rozsah moci se realizoval zejména za vlády 23. libyjské dynastie, byl zosobněn princeznou Shepenwepet I. dcerou Osorkona III. Pokračovatelkami v 25. nubijské dynastii byly princezny Amenridis I. a Shepenwepet II. Další jsou zaznamenány v 26. dynastii.[18] V areálu zádušního chrámu Ramesse III. v Medínet Habu se pro každou z kněžek Amona, budovaly zádušní kaple. Jednou ze zachovaných a prozkoumaných, je zádušní kaple Amenirdis I. Zasvěcené kněžky měly značné pravomoci v ekonomickém rozhodování a nezávislém financování. Na stéle z červené žuly, nalezené 1897 G. Legrainem [p 3]v Karnaku, jsou zápisy, které lze interpretovat jako určení kompetencí a závazků faraona, jmenovitě Psammeticha I. zakladatele 26. dynastie, své dceři a kněžce Nitokris I. Institut Amonových kněžek se zachoval i v pozdějších dynastiích dalších asi 200 let.[19]

25. dynastie "nubijská"
sídlo Natapa
Amonova kněžka [15] chrámové jméno doba vlády poznámka
Shepenupet I.
   
   
 
Šp-(n).wp(t)
754-714 otec Osorkon III. 23. dynastie
Amenirdis I.
      
Hˁt-nfrw-Mwt
740-720 dcera Kashta, sestra Piye
Shepenupet II.
 
   
 
 
   
Šp (n) wp(t)
710-650 dcera "Pijw" a sestra Shabaka. a "Taharka"

PoznámkyEditovat

 1. Sídlo v v severní Nubii (Sudanu) u 4. nilského kataraktu a poblíž nekropole v Kurru
 2. nubijský král (760-747)
 3. Francouzský egyptolog (1865-1917)

ReferencesEditovat

 1. The Libyen Peroiod in Egypt [online]. Leiden: Nederlands Institute Voor Het Nnabije Oosten, 2007. Dostupné online. (anglicky) 
 2. EMBERLING, Geoff. Nubia Ancient Kingdoms of Africa [online]. NY: New York University, 2011. Dostupné online. (anglicky) 
 3. Súdán - Královská nekropole El-Kurru [online]. 2013. Dostupné online. (česky) 
 4. JANSEN- WINKLER, Karl. The chronology of the third intermediate perion: Dyns. 22-24 [online]. Leiden: University Leden, 2006. S. 234-264. 
 5. EPAND, Raphael. The Perian Conquest of Egypt [online]. University of Manchestr. Dostupné online. (anglicky) 
 6. JANSEN-WINKELN, Karl. Historische Probleme der 3. Zweischenzeit [online]. Durham: Oriental Museum, 1995. S. 129-152. Dostupné online. (německy) 
 7. FRANCINGY, Vincent. Au Soudan, dans l'ancienne Nubie, sur les traces des royaumes de Napata et de Méroé [online]. 2018. Dostupné online. (francouzsky) 
 8. CLAYTON, Peter. Chronicle of the Pharaohs: The Reign-by-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt [online]. Thames & Hudson, 2006. S. 171-173. Dostupné online. (anglicky) 
 9. KHAN, Daniel. The Royal Succession in the 25th Dynasty [online]. Berlín: Sudanarchdologischen Gesellschaft, 205. S. 143-163. Dostupné online. (anglicky) 
 10. DUNHAM, Dows. The Royal Cemeteris of Kush El-Kurru [online]. Cambridge: Harvard University, 1950. Dostupné online. (anglicky) 
 11. BRIER, Bob. The History of Ancient Egypt [online]. Chantilly, Virginia: Long Island University, 1999 [cit. 2019-10-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 12. DUNHAM, Dows. The Royal Cemeteris of Kush Nuri [online]. Cambridge: Harvard University, 1955. Dostupné online. (anglicky) 
 13. BUNSON, Margaret. Encyclpedie of Ancient Egypt [online]. New York: Facts On File, Inc., 1991. Dostupné online. (anglicky) 
 14. BRIER, Bob. The History of Ancient Egypt [online]. Chantilly, Virginia: Long Island University, 1999 [cit. 2019-10-20]. (anglicky) 
 15. a b AYAD, Mariam. The God’s Wife of Amun (c. 740–525 bc) [online]. Abingdon UK: Routledge, 2009. Dostupné online. (anglicky) 
 16. BREASTED, James Henry. Ancient Records of Egypt, Vol.IV §557 [online]. London: Univerzity Chicago, 1906. S. 295-298. Dostupné online. (anglicky) 
 17. MAYOH, Rachael. The Ordination of Amenirdis I at Thebes and the Emergence of Kushite Authority in Upper Egypt [online]. Swansea UK: Swansea University. Dostupné online. (anglicky) 
 18. NAUTON, Christofer. Regime Change and The Administration of Thebes During The Twenty-fifth Dynasty [online]. Wales UK: Swensea University, 2011. Dostupné online. (anglicky) 
 19. AYED, Mariam. Prayer and Power [online]. Münster: Ugarit Verlag, 2016. S. 89-99. Dostupné online. ISBN 978-3-86835-218-4. (anglicky) 

LiteraturaEditovat

 • Geoff Emberling, Nubia Ancient Kinngdoms [1]
 • Mariam F. Ayed, God's Wife, God's Servant: The God's Wife ofAmun (c. 740-525 BC); London Routledge, 2009
 • Sudan & Nubia, The Sudan Archaeological Research Society, Bulletin No.17, 2013
 • Necia Desiree Harkless, Nubian Pharaons and Meroitic Kings, he Kingdom of Kush, Bloomington 2006, ISBN 1-4259-4496-5
 •   Obrázky, zvuky či videa k tématu 25. dynastie ve Wikimedia Commons