Tento článek obsahuje seznam událostí souvisejících s dopravou, které proběhly roku 1942.

1942
  • Doprava
  • Kultura
  • Sport
  • Společnost
1941 | 1943

Leden editovat

  Trať ChurArosa se dostává pod správu Rhétské dráhy.

Červen editovat

  Byl schválen projekt elektrizace Slovenských železnic soustavou 15 kV 16,7 Hz AC.

Září editovat

  Do severočeských hnědouhelných dolů dodala firma AEG první elektrickou lokomotivu pro zdejší důlní dráhy elektrizované soustavou 1,5 kV DC.

Neurčené datum editovat

  Byla zahájena stavba metra v Římě.