16S rRNA

ribozomální RNA, která je součástí malé podjednotky prokaryotického ribozomu

16S rRNA je název ribozomální RNA, která je součástí malé podjednotky prokaryotického ribozomu. Název je odvozen od její sedimentační konstanty. Paralela k 16S rRNA u eukaryot je 18S rRNA.

Oblast genu 16S rRNA je konzervovaná a pomalu mutuje. Proto se tento gen začal využívat pro fylogenetické studie.[1] Celý gen má délku cca 1500 bp. Avšak pro fylogenetiku lze využít i kratší sekvence nukleotidů uvnitř tzv. hypervariabilních regionů.

V genu 16S rRNA byla identifikována místa pro nasedání univerzálních primerů sloužících pro amplifikaci cílového úseku pomocí PCR.

Analýza 16S rRNA je jednou z hojně využívaných metod při studiu mikrobiomu. Pomocí specifických primerů pro určitý variabilní region 16S rRNA podjednotky se úsek amplifikuje a následně sekvenuje. Pro analýzu dat vzniklých ze sekvenace 16S rRNA a následnou interpretaci výsledků a taxonomie se využívají bioinformatické nástroje (např. QIIME)

Reference editovat

  1. WOESE, C. R.; KANDLER, O.; WHEELIS, M. L. Towards a natural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria, and Eucarya.. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1990-06-01, roč. 87, čís. 12, s. 4576–4579. PMID 2112744. Dostupné online [cit. 2021-01-12]. ISSN 0027-8424. DOI 10.1073/pnas.87.12.4576. PMID 2112744. (anglicky)  Archivováno 14. 1. 2021 na Wayback Machine.