У

písmeno cyrilice

У (minuskule у) je písmeno cyrilice.

У у
Písmeno cyrilice
Kódování (dec/hex)
ZnakУ
Název v Unicodu
Kódovánídechex
Unicode1059U+423
UTF-8208 163d0 a3
Číselná entitaУУ
ISO-8859-5195C3
Windows-1251211D3
YUSCII8555
KOI8245F5
KOI711775
Znakу
Název v Unicodu
Kódovánídechex
Unicode1091U+443
UTF-8209 131d1 83
Číselná entitaуу
ISO-8859-5227E3
Windows-1251243F3
YUSCII11775
KOI8213D5

V bulharské azbuce a v azbukách východoslovanských jazyků existuje samostatné písmeno pro jotovanou hlásku zapisovanou písmenem У, písmeno Ю. V běloruštině existuje navíc ještě písmeno Ў. Minuskulní tvar je shodný s tvarem písmena Y v latince.

V latince písmenu У odpovídá písmeno U (u), v gruzínském písmu písmeno a v arménském písmu spřežka ու.

V hlaholici písmenu У odpovídá písmeno .

Externí odkazy editovat