Živnostenský zákon

Živnostenský zákon, plným názvem zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), je zákon, který v České republice upravuje podmínky pro podnikání fyzických a právnických osob v některých činnostech. Neupravuje např. podnikání lékařů, veterinářů, farmaceutů, advokátů, exekutorů, notářů, znalců, tlumočníků, auditorů, podnikání bank, pojišťoven, stanic technické kontroly, podnikání v hornické činnosti, v energetice, v zemědělství a rovněž podnikání ve svobodných povoláních. Podnikání v těchto činnostech upravují speciální zákony (§ 3).

Živnostenský zákon
Zákon o živnostenském podnikání
Předpis státu
ČeskoslovenskoČeskoslovensko Československo
ČeskoČesko Česko
Druh předpisu zákon
Číslo předpisu 455/1991 Sb.
Údaje
Autor Federální shromáždění ČSFR
Schváleno 2. říjen 1991
Platnost 15. listopad 1991
Účinnost 1. leden 1992
Oblast úpravy
správní právo

Živnostenský zákon definuje živnostenské podnikání, zkráceně živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku (§ 2).

Živnostenský zákon stanoví podmínky pro získání živnostenského oprávnění, tj. podmínky všeobecné (plná svéprávnost, bezúhonnost) - § 6, a podmínky zvláštní (odborná způsobilost) - § 7.

Živnostenský zákon také definuje podmínky pro podnikání zahraničních osob na území ČR (osoby s bydlištěm resp. sídlem mimo území ČR) - § 5.

Živnostenský zákon stanovuje překážky provozování živnosti (§ 8).

Živnostenský zákon definuje podnikání s odpovědným zástupcem (§ 11) pro případ, že fyzická osoba, která chce podnikat v regulované činnosti, nemá odbornou způsobilost. Právnické osoby ustanovují odpovědného zástupce u regulovaných živností až na výjimky vždy.

Živnostenský zákon definuje provozovnu (§ 17) a povinnosti podnikatele, podnikající v provozovně.

Živnostenský zákon definuje druhy živností a možnosti prokazování odborné způsobilosti (§ 19 až § 27).

Živnostenský zákon definuje údaje, které je povinen podnikatel při ohlášení živnosti resp. při žádosti o koncesi (§ 45) sdělit živnostenskému úřadu a stanovuje doklady, které je povinen podnikatel přiložit k ohlášení živnosti resp. k žádosti o koncesi (§ 46).

Živnostenský zákon stanovuje situace, kdy zaniká živnostenské oprávnění (§ 57), kdy dochází ke zrušení živnostenského oprávnění nebo k pozastavení provozování živnosti (§ 58).

Živnostenský zákon definuje živnostenský rejstřík (§ 60) a údaje, které se do něho zapisují.

Živnostenský zákon vyjmenovává přestupky (§ 61 a násl.) proti jednotlivým ustanovením živnostenského zákona a stanovuje maximální výše pokut za tyto přestupky.

Živnostenský zákon také definuje podmínky, za kterých může občan EU poskytovat služby na území ČR, aniž by získal živnostenské oprávnění podle živnostenského zákona (§ 69).

Živnostenský zákon stanovuje seznam řemeslných živností (příloha č, 1), seznam vázaných živností včetně požadované odborné způsobilosti (příloha č. 3) a seznam koncesovaných živností včetně požadované odborné způsobilosti a orgánu státní správy, který vydává stanovisko ke koncesi (příloha č. 3).

Živnostenský zákon stanovuje seznam oborů činností živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (příloha č. 4).

Externí odkazyEditovat