Židovské starožitnosti

dílo historika Flavia Josefa

Židovské starožitnosti (starořecky Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογίαIúdaiké archaiologia, latinsky Antiquitates Iudaicae) je starověké dílo napsané dějepiscem Flaviem Josephem a zpřístupňující dějiny Židů ostatním obyvatelům Starověkého Říma. Bylo napsáno ve starořečtině ve třináctém roce vlády císaře Domitiana, tedy v roce 93 nebo 94 našeho letopočtu. Název díla pravděpodobně odkazuje k staršímu dílu Římské starožitnosti, které sepsal o století dříve Dionýsios z Halikarnassu.

Židovské starožitnosti
AutorFlavius Iosephus
Původní názevἸουδαϊκὴ ἀρχαιολογία a Antiquitates Judaicae
Jazykstarořečtina
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Popisované dějiny začínají stvořením světa a končí první židovskou válkou v roce 66. Ve starší části dějin práce odpovídá výkladu tanachu (tedy i Starému zákonu), dále pokračuje popisem Makabejců, Hasmoneovského království, vlády Heroda Velikého a jeho synů a je také zdrojem informací o prvotním křesťanství.

Dílo se dělí do dvaceti knih.

Opisy editovat

Nejstarší dochovaný starořecký opis je z jedenáctého století, zahrnuje knihy 11 až 20 a je uložený v Ambrosiánské knihovně v Miláně. Latinský překlad pochází už z pozdního starověku a za jeho autora bývá označován svatý Jeroným nebo jeho současník Tyrannius Rufinus. Začátkem 10. století vznikl za vlády Symeona I. v Preslavské škole překlad do staroslověnštiny.

Obsah a zdroje editovat

Pro nejstarší dějiny popsané v 1. až 11. knize byl Josefovi zdrojem především Tanach, pro další dějiny bylo jeho hlavním zdrojem dílo Nikolaa z Damašku.

Knihy Obsah Biblické zdroje Další zdroje
1. kniha Od stvoření světa po Abraháma, Izáka a Jákoba Genesis Alexandros Polyhistor, Béróssos
2. kniha Od Josefa po Mojžíšovo vyvedení Židů z Egypta Genesis, Exodus neznámý zdroj shodný s tím použitým Artapanem z Alexandrie
3.–4. kniha Mojžíš vede Židy na Sinaj a umírá Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
5. kniha Boj pod vedením Jozueho, jeho smrt, vláda soudců kniha Jozue, kniha Soudců, kniha Rút
6.–7. kniha kralování Saula a Davida knihy Samuelovy
8.–10. kniha Kralování Šalomounovo, rozdělení na Izraelské a Judské království, babylónské zajetí, prorok Daniel knihy Královské, prorocké knihy, například kniha Jonáš, kniha Daniel Dějiny od Hérodota, Béróssos
11. kniha Návrat židů z vyhnanství, znovuvystavení chrámu, kniha končí smrtí Alexandra Velikého kniha Ezdráš, kniha Nehemjáš, kniha Ester
12. kniha období helénismu až do smrti Judy Makabejského List Aristeův, 1. kniha Makabejská
13.–14. kniha Hasmoneovské království 1. kniha Makabejská, Nikolaos z Damašku
15.–17. kniha vláda Heroda Velikého Nikolaos z Damašku
18.–20. kniha přímá římská správa nad Judeou

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Jüdische Altertümer na německé Wikipedii a Antiquities of the Jews na anglické Wikipedii.

Externí odkazy editovat