Otevřít hlavní menu

Ż (minuskule ż, tedy z s tečkou) je znak latinky užívaný v polštině, kašubštině – zde má znak podobnou funkci jako Ж a Ž v jiných slovanských jazycích – maltštině, vilamovštině a případně i dalších jazycích.

PolštinaEditovat

V polské abecedě znak spolu se spřežkami sz a rz reprezentuje znělou postalveolární frikativu [ʒ] (tato hláska se též klasifikuje jako znělá retroflexní frikativa [ʐ]), ovšem polština má též měkkou sykavku [ʑ], kterou reprezentuje znak ź (zi atd.). V polském abecedním řazení se jedná o poslední dvaatřicáté písmeno, písmeno se objevuje i v podobě Ƶ z estetických důvodů (když se znak vyskytuje jako majuskule). Písmeno se objevilo v polštině v rámci recepce Husova diakritického pravopisu (tedy kombinace z a Husova puncta rotundu, znak se objevuje v abecedě navržené Stanisławem Zaborowskim).

MaltštinaEditovat

V maltštině reprezentuje písmeno hlásku [z].

KódováníEditovat

znak Ż ż
označení v Unicode LATIN CAPITAL LETTER
Z WITH DOT ABOVE
LATIN SMALL LETTER
Z WITH DOT ABOVE
kódování znaků decimal hex decimal hex
Unicode 379 017B 380 017C
UTF-8 197 187 C5 BB 197 188 C5 BC
Numeric character reference Ż Ż ż ż
CP852 189 BD 190 BE
CP775 163 A3 164 A4
Mazovia 161 A1 167 A7
Windows-1250, ISO 8859-2 175 AF 191 BF
Windows-1257, ISO 8859-13 221 DD 253 FD
Mac Central European 251 FB 253 FD

Na české klávesnici lze sympol napsat stlačením Alt Gr + 6, čímž se vytvoří tečka (podobně jako to funguje s háčkem při psaní písmena „ď“), a následně velkého či malého znaku „z“.