Štúrovci

Štúrovci byla skupina osob, jež představovala hlavní proud slovenského národního hnutí v polovině 19. století nazvaný podle nejvýznamnější osobnosti této skupiny, podle Ľudovíta Štúra.

Zformoval se v 30. letech ze studentů evangelického lycea v Bratislavě, kteří se sdružovali ve Společnosti českoslovanské. V duchu tehdejších moderních evropských politických idejí štúrovci odmítali systém Svaté aliance, feudalismus, absolutismus, privilegia šlechty, maďarizaci, požadovali suverenitu slovenského národa, zásadu ústavnosti a zastupitelnosti. Kontaktovali se se stejně radikálně orientovanými studentskými kroužky v dalších slovanských městech. Velkou pozornost věnovali lidové kultuře a životu neprivilegovaných vrstev obyvatelstva, ke kterým se obraceli také svojí literární tvorbou i praktickou činností.

Hlavní představitelé skupinyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku štúrovci na slovenské Wikipedii.