Rúpa Gósvámí

indický filozof a guru
(přesměrováno z Šríla Rúpa Gósvámí)

Šríla Rúpa Gósvámí (dévanágarí रूप गोस्वामी Rūpa Gosvāmī, 1493–1564) byl jedním z nejvýznamnějších vaišnavských duchovních učitelů. On a jeho starší bratr Sanátana Gósvámí byli nejvýznamnějšími následovníky Čaitanji Maháprabhua. Spolu se svým bratrem byl také vůdcem šesti slavných Gósvámích z Vrindávanu.

ŽivotEditovat

Rúpa Gósvámí se narodil do bráhmanské rodiny v roce 1493. Měl staršího bratra Sanátana, a mladšího bratra Anupama (Vallabhu). Jeho život je spjatý se životem jeho bratra, Šrí Sanátany. Již od raného věku byli oba bratři velmi vzdělaní. Šrí Rúpa je známý jako bhakti-rasáčárja neboli "ten, kdo zná duchovní nálady čisté oddané služby". Je řečeno, že Šrí Rúpa je z šesti Gósvámích z Vrindávanu nejpřednější. Ve vládních službách oba bratry zaměstnal Navab Husajn Šáh. Když se ale v Rámakéli setkali s Čaitanjou Maháprabhuem, rozhodli se svá místa opustit a přidat se k němu. Poté, co se svým bratrem Sanátanou opustili svá místa ministrů u muslimského vládce se připojili ke Šrí Čaitanjovi Maháprabhuovi. Šrí Rúpa Gósvámí se setkal se Šrí Čaitanjou na místě zvaném Dašášvamédha Ghát, kde ho Šrí Čaitanja poučil o závěrech oddané služby. Hovořili spolu po deset dní a Šrí Čaitanja mu dal pokyn, aby odešel do Vrindávanu a aby společně se Sanátanem napsali hodně knih o vaišnavismu a objevili ztracená místa Krišnových zábav.

Literární díloEditovat

Rúpa Gósvámí byl odborníkem v psaní veršů, které měli velice důvěrný význam. Šrí Čaitanja velice chválil jeho verše a Šrí Rúpa uměl psát přesně podlé přání Šrí Čaitanji. Podle jeho pokynů napsal Šrí Rúpa dvě knihy, nazvané Lalita-mádhava a Vidagdha-mádhava což jsou divadelní hry. Ve všech svých dílech vypsal 100 000 sanskrtských veršů. Bhakti-ratnákara uvádí, že Rúpa Gósvámí napsal celkem 16 knih.

 • Šrí Bhakti-rasámrita sindhu (jeho nejslavnější dílo) – jedna z nejdůležitějších knih gaudíja-vaišnavismu. Podrobně popisuje, jak se bhakti stupňuje, od nejnižšího stupně (šráddhá) až po nejvyšší úroveň mahá-bhávy (nejvyšší stupeň lásky k Bohu)
 • Udžvala-nílamani – popisuje výhradně mádhúrja-rasu (milostnou lásku ke Kršnovi), která je v Bhakti-rasámrita-sindhu popsaná jen v krátkosti, Udžvala-nílamani se tedy dá považovat za jeho pokračování či dodatek.
 • Laghu Bhagavatámrita – shrnutí Brihad-bhagavatámrity od Sanátany Gósvámího. Dělí se na dvě části. První část se nazývá Šrí Kršnámrita (nektar Krišny), a opisuje a rozebírá různé druhy Krišnových expanzí a inkarnací. Druhá část se jmenuje Šrí Bhaktámrita (nektar oddaných) a pojednává o důležitosti uctívání Krišnových oddaných.
 • Dána-kéli-kaumudí – jednoaktová hra o Krišnově zábavě „vybírání daní“
 • Vidagdha-mádhava a Lalita-mádhava – dvě divadelní hry, které pojednávají o Krišnových zábavách. Rúpa psal původně jednu divadelní hru. Je řečeno, že se mu zjevila Satjabhámá, jedna z Krišnových manželek, a řekla mu, aby nepsal Krišnovy zábavy ve Vrindávanu a zábavy ve Dvárace v jedné hře, ale aby je rozdělil do dvou. Vidagdha-mádhava popisuje zábavy ve Vrindávanu a Lalita-mádhava líčí zábavy ve Dvárace.
 • Šrí Rádhá-Kršna-ganóddéša-dípiká – kniha, která rozebírá totožnost společníků Rádhy a Krišny.
 • Máthurá-máhátmja – dílo pojednává o slávě Máthury
 • Uddhava-sandéša – líčí příběh ze Šrímad-Bhágavatamu, kde Krišna žádá svého přítele Uddhavu, aby jel do Vrindávanu a upokojil Jeho přátele a příbuzné tím, že jim připomene Jeho zábavy.
 • Hansadúta – dílo pojednává o tom, jak Lalitá, přítelkyně Rádhy, posílá Krišnovi do Dváraky posla v podobě labutě.
 • Stavamálá – skládá se z několika krátkých děl.
 • Padjávalí – básnická sbírka devocionálních veršů v sanskritu.
 • Góvinda Virudávalí – modlitby.
 • Šrí-Kršna-džanma-tithi-vidhi – vysvětluje proces uctívání Božstev během oslav Džanmáštamí, Krišnova narození.
 • Nátaka-čandriká – vysvětluje pravidla gaudíja-vaišnavské dramaturgie.
 • Upadéšámrita – krátká kniha, která dává pokyny pro začínající vaišnavy. Původně je částí Stavamály.

Bhakti-rasámrita sindhuEditovat

Šrí Bhakti-rasámrita sindhu je nejznámější kniha Rúpy Gósvámího. Dává pokyny jak rozvinout oddanou službu Kršnovi. Název v překladu znamená "nektar získaný z oceánu oddanosti". Stejně jako se oceán dělí na čtyři části (severní, jižní, západní a východní), dělí se i tato kniha na čtyři části a každá část se dělí na několik tzv. laharí (vln).

V první (východní) části Púrva-vibhága je popis rozvoje kršna-bhakti. Jsou zde popsány zásady oddané služby a jejího vykonávání, extáze oddané služby a dosažení kršna-prémy (lásky k Bohu). Tato část obsahuje čtyři laharí (vlny).

Druhá (jižní) část, která se jmenuje Dakšina-vibhága popisuje nálady vztahu pocházejícího z oddané služby. Je tam také popis stavů na velmi vysoké úrovni oddané služby. Tato část obsahuje pět laharí.

Ve třetí (západní) části zvané Paščima-vibhága je popis hlavních duchovních nálad, které pocházejí z oddanosti. Je zde také popsán služebnický vztah, dále přátelský, rodičovský a nakonec milostný vztah mezi Kršnou a Jeho oddanými. Tato část obsahuje také pĕt laharí (vln).

Čtvrtá (severní) a poslední část zvaná Uttara-vibhága popisuje nepřímé nálady oddanosti. V této části je devĕt laharí.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • ANANTA ŠAKTI DÁS, VIŠÁKHÁ DEVÍ DÁSÍ, Vaišnavští světci (Vaishnava Saints), Torchlight Publishing, 2003.
 • GOPIPARANADHANA DASA, Sri Laghu Bhagavatamrta of Srila Rupa Gosvami, translated from the original Sanskrit, with commentary. The BBTI & Giriraja Publishing, 2016.
 • KAPOOR, O.B.L., Společníci Šrí Čaitanji Maháprabhua (The Companions of Sri Chaitanya Mahaprabhu), Saraswati Jayasri Classics, 1997.
 • NARAHARI ČAKRAVARTÍ, Bhakti-ratnákara (v bengálštině), vydáno spol. Gaudiya Mission, Kolkata, 1986.
 • SWÁMÍ BHÁNU, Bhakti-rasámrita-sindhu od Rúpy Gósvámího, s přepisem sanskrtu do latinky, s anglickými překlady, s komentářem Džívy Gósvámího a Višvanáthy Čakravartího, SRI VAIKUNTHA ENTERPRISES, 2006, 2 svazky.
 • PRABHUPÁDA, A. Č. BHAKTIVÉDÁNTA SVÁMÍ, Šrí Čaitanja Čaritámrita od Krišnadáse Kavirádže Gósvámího, s původním bengálskými a sanskrtskými texty, přepisem do latinského písma, s českými synonymy, překlady a podrobnými výklady, The Bhaktivedanta Book Trust, 2007-2011, 4 svazky.
 • PRABHUPÁDA, A. Č. BHAKTIVÉDÁNTA SVÁMÍ, Zlatý Avatár, The Bhaktivedanta Book Trust, 2001.
 • ROSEN, STEVEN J., Šest Gósvámích z Vrindávanu (The Six Goswamis of Vrindavan), Rasabihari Lal & Sons, 2002.*Stručný životopis je inspirován informacemi ze stránek Hnutí Hare Krišna v ČR (sekce: Osobnosti), a také anglickým vydáním Čaitanja Čaritámrity od A. Č. Bhaktivédanty Swamiho Prabhupády (The Bhaktivedanta Book Trust).
 • Bengálské spisy Šrí Čaitanja Čaritámrita od Krišnadáse Kavirádže Gósvámího, Šrí Čaitanja Bhágavata od Vrindávany Dáse Thákura a Šrí Čaitanja Mangala od Lóčany Dáse Thákura.

Související článkyEditovat