Příjmení Šnajdr (počeštěný zápis příjmení Schneider s významem krejčí) nosí více osobností: