Šlechtic (titul)

nejnižší šlechtický titul
Šlechtická korunka použivaná nositeli titulu šlechtic
Dvojstrana nobilitačního diplomu pro prostého šlechtice (konkrétně Gottfrieda Preyera) – příjemci je udělen čestný titul šlechtic (Edler) a erb (s jednou turnajskou přilbou)

Šlechtic[1] (německy Edler) bylo označení šlechtické hodnosti udělované do roku 1918 především v Bavorsku a Rakousku (tedy v dědičných zemích, specifickou podobu měl nejnižší šlechtický stupeň v Uhersku). Stav šlechticů (Adelstand, pro odlišení od příslušníků šlechty vůbec se používá pomocný obrat „prostý šlechtic“) byla pod stavem rytířů.[2] Šlechtic neměl nárok na titul, pouze na předložku z (něm. von), ovšem mohl za poplatek získat tzv. čestný titul (Ehrenwort) „šlechtic“ („Edler“), který mohl užívat obdobně s drobnými změnami jako vyšší šlechtici své tituly[3] (původně zejména v německých zemích představovala nejnižší vrstvu šlechty tzv. netitulovaná šlechta, tedy drobní venkovští šlechtici píšící se po svých statcích, kterým ovšem jinak žádný titul nepříslušel, zde tedy čestný titul představoval jistou možnost polepšení, ovšem rozdíl mezi šlechticem bez titulu a s čestným titulem v 18. a 19. století nehrál žádnou faktickou roli).

Čestný titul šlechtic mohl být vložen spolu s předložkou z mezi křestní jméno a příjmení (např. Friedrich Ignaz Emperger po se zisku toho titulu mohl psát Friedrich Ignaz Edler von Emperger) nebo spolu s pravým přídomkem (mohlo se jednat i o fiktivní místo) za příjmení (např. Joseph Steiner se po zisku čestného titulu a přídomku mohl psát Joseph Steiner Edler von Steinstätten, česky Joseph Steiner šlechtic z Steinstättenu).

V heraldické praxi během času existovalo více atributů, které upozornily, že se jedná o erb prostého šlechtice. Jednalo se o korunku s pěti perlami, nebo dvěma perlami a třemi listy, případně jednou turnajskou přilbou. Jako oslovení se používalo „Vaše Urozenosti“.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Edler na německé Wikipedii.

  1. Šlechtické tituly [online]. Novanobilitas.eu [cit. 2014-07-05]. Dostupné online. 
  2. Prostí šlechtici a rytíři tvořili nižší šlechtu.
  3. Županič, Jan. Nová šlechta rakouského císařství. Vyd. 1. Praha: Agentura Pankrác, 2006. 452 s. ISBN 80-86781-08-9. S. 189.