Otevřít hlavní menu

Školní družina

školské zařízení pro výchovu mimo vyučování
Školní družina

Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování.[1] Její navštěvování není povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv. Jedná se o placenou službu.

Školní družiny bývají zřizovány jako samostatná zařízení, nebo jako součást základních škol. Ačkoliv fungují jako sociální služba (hlídají děti zaměstnaných rodičů), hlavním úkolem školních družin je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi výchovou ve škole a výchovou v rodině. Jejich hlavním posláním je poskytování zájmové činnosti a možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování. Na konci devadesátých let 20. století jich v České republice bylo více než čtyři tisíce. Jejich služby využívala více než jedna třetina žáků prvního stupně základních škol.[1]

Základní organizační jednotku školní družiny tvoří oddělení, které navštěvuje maximálně 25 žáků denně. Oddělení mají na starosti vychovatelky, vedení družiny pak vedoucí vychovatelka, které náleží snížený počet hodin přímé výchovné činnosti. Družina může nabízet některé služby (např. výlety) i dětem, které do ní řádně nedocházejí. Ačkoliv bývá v provozu převážně v době školního vyučování, její služby jsou nezřídka nabízeny i po určitou dobu prázdnin.[1]

Ve školních družinách mají děti možnost hrát kolektivní i individuální hry. Některé družiny mají svůj program rozšířen, například o sport, výlety[2] apod. Součástí školní družiny může být také hřiště. Školní družiny bývají propojeny se školní jídelnou, kterou mohou děti využívat.

Práce školních družin se řídí Vzdělávacím programem pro školní družiny. Školní družina nemá stanovené závazné cíle činnosti; úkolem pedagogického procesu v zájmovém vzdělávání je kompetence získané ve škole posilovat a rozvíjet. Děje se tak nejčastěji při individuálních i skupinových hrách, soutěžích a při rekreačních činnostech. Pojem kompetence je chápán jako souhrn znalostí, schopností, postojů a praktických dovedností, které jsou předpokladem k výkonu činností, které umí žák využívat v praxi.[3]

ReferenceEditovat

  1. a b c MALACH, Josef. Teorie a metodika výchovy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2004. ISBN 80-7042-374-9. S. 77-78. 
  2. http://www.mostzs15.cz/druzina01.htm
  3. ŠUBRTOVÁ, Lenka. Ze života školní družiny [online]. http://skolni-druzina.webgarden.cz/ [cit. 2013-10-09]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat