Šest stupňů odloučení

teorie propojení všech lidí na Zemi
Šest stupňů odloučení

Šest stupňů odloučení (v angličtině six degrees of separation) je název teorie, která předpokládá, že každý člověk je spojený s každým člověkem prostřednictvím řetězce šesti sobě navzájem známých lidí. Jeden stupeň odloučení se definuje jako jeden známý, který člověka odděluje od dalšího.

Ačkoliv není přesně jisté, jaký opravdu je nejvyšší stupeň separace, obecně se předpokládá, že je to číslo relativně malé. Tuto teorii podporuje řada výzkumů. Především experimenty amerického sociálního psychologa Stanleyho Milgrama, který v roce 1967 provedl výzkum týkající se fenoménu tzv. „malého světa“. Pokus spočíval v tom, že napsal velké množství dopisů a rozdal je svým známým, aby se je pokusili předat dál svým známým tak, aby byly doručeny jeho příteli v Bostonu. Milgram zjistil, že průměrný počet „předání“ mezi známými jeho známých byl šest. Milgramovi je také připisován i název této teorie, zároveň se však traduje, že Milgram tento termín nikdy nepoužil.

Prvenství v uvažování o sociálních sítích tímto způsobem však zaujímá maďarský spisovatel Frigyes Karinthy, jenž ve 30. letech 20. století publikoval povídku „Řetěz“, ve které se zabýval fenoménem „zmenšování světa“ (shrinking world) prostřednictvím neustále se rozšiřující sítě společenských vztahů. Postavy v povídce věřily, že jakékoliv dvě bytosti na Zemi mohou být navzájem propojeny prostřednictvím nanejvýš pěti známostí.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat