Šablona:Průběh dálnice

PoužitíEditovat

Tato šablona je určena k jednotnému zobrazení průběhu dálnice v infoboxu dálnice. Jejím úkolem je zobrazit JEDEN konkrétní objekt dálnice (dálniční sjezd, odpočívku, most apod.) spolu s jeho názvem a základním údajem (v závislosti na objektu číslo nebo délka).

Jelikož se prakticky na každé dálnici vyskytuje dálničních objektů více, a to jak různých (most, sjezd, křižovatka), tak i stejných (více sjezdů, několik mostů), a jelikož tato šablona dokáže zobrazit vždy jen jeden objekt, je nutné tuto šablonu pro zobrazení více objektů použít opakovaně. Od sebe se potom oddělují odřádkováním. Příklad:

{{Průběh dálnice | S = Všechromy |15}}
{{Průběh dálnice | S = Mirošovice |21}}
{{Průběh dálnice | M = Most Šmejkalka |250}}
{{Průběh dálnice | M = Most Hvězdonice |462}}
...

Šablonu lze doplnit o šablonu Silnice, kterou lze zobrazit tabulku s číslem silnice nebo dálnice. Použití připadá v úvahu u:

 • začátku dálnice, kde bude zobrazena tabulka s číslem silnice nebo dálnice, z níž se na dálnici najíždí,
 • konce dálnice, kde bude zobrazená tabulka s číslem silnice nebo dálnice, na níž se z dálnice sjíždí,
 • dálniční křižovatky, kde bude zobrazená tabulka s číslem dálnice, se kterou se popisovaná dálnice kříží,
 • dálničního sjezdu, kde bude zobrazená tabulka s číslem silnice, na níž se z dálnice sjíždí.

Šablona se vkládá jako součást hodnoty hlavního parametru (viz dále).

Přehled jednotlivých parametrůEditovat

Šablona má následující strukturu:

{{Průběh dálnice | hlavní parametr = název objektu | přidružený parametr 1 | přidružený parametr 2}}

První parametr šablony, tzv. hlavní paramter, představuje konkrétní typ dálničního objektu (most, dálniční sjezd, tunel apod.). Podle toho, který objekt má být šablonou vyjádřen se vybere jeho příslušná zkratka a jako hodnota se uvede název objektu. Hlavní parametr je vždy povinný a pro přehlednost se uvádí na prvním místě (vyžaduje se, aby byl uveden ve formátu název parametr = hodnota).

Za hlavním parametrem mohou následovat jeden nebo dva podružné parametry. Prvním podružným parametrem se zpravidla buď uvádí doplňující informace (číslo sjezdu, délka mostu apod.) nebo volí národní provedení symbolu. Druhým podružným parametrem se buď volí buď barevné provedení symbolu nebo užší zaměření symbolu (např. jestli platí pro osobní automobily nebo pro nákladní automobily). Na rozdíl od hlavního parametru se přidružený parametr zadává vždy bez názvu, tj. pouze jeho hodnota. Za kterými hlavními parametry se nacházejí a, jaké hodnoty mohou nabývat, je uvedeno v následující tabulce.


Hlavní parametrEditovat

V současnosti lze šablonou znázornit následující dálniční objekty:

Název Hlavní parametr Přidružené parametry Obr. Příklad Pokyny
Začátek dálnice D ano, jeden:
* národní provedení symbolu
Prometni znak C66.svg
{{Průběh dálnice | D = Začátek dálnice | CZ}}
Prosím, pokud možno, k informaci o začátku dálnice doplnit obrázek s číslem silnice, která v dálnici přechází. Lze k tomu použít šablonu Silnice.
Konec dálnice D-KO ano, jeden:
* národní provedení symbolu
Prometni znak C67.svg
{{Průběh dálnice | D-KO = Konec dálnice | CZ}}
Prosím, pokud možno, k informaci o konci dálnice doplnit obrázek s číslem silnice, na kterou dálnice přechází. Lze k tomu použít šablonu Silnice.
Začátek rychlostní silnice R ano, jeden:
* národní provedení symbolu
Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg
{{Průběh dálnice | R = Začátek rychlostní silnice | CZ}}
Prosím, pokud možno, k informaci o začátku rychlostní silnice doplnit obrázek s číslem silnice, která v rychlostní silnici přechází. Lze k tomu použít šablonu Silnice.
Konec rychlostní silnice R-KO ano, jeden:
* národní provedení symbolu
Zeichen 336 - Ende der Kraftfahrstraße, StVO 1992.svg
{{Průběh dálnice | R-KO = Konec rychlostní silnice | CZ}}
Prosím, pokud možno, k informaci o konci rychlostní silnice doplnit obrázek s číslem silnice, na kterou rychlostní silnice přechází. Lze k tomu použít šablonu Silnice.
Dálniční sjezd S ano, dva:
* číslo sjezdu
* barevné provedení
AB-AS-grün.svg
{{Průběh dálnice | S = MÚK Trhový Štěpánov | 56 | ZE}}
Prosím, pokud možno, k názvu sjezdu doplnit obrázek s číslem silnice, na kterou sjezd ústí. Lze k tomu použít šablonu Silnice.
Dálniční křižovatka K ano, dva:
* číslo sjezdu
* barevné provedení
AB-Kreuz-grün.svg
{{Průběh dálnice | K = MÚK Brno-jih | 196 | ZE}}
Prosím, pokud možno, k názvu křižovatky doplnit obrázek s číslem křížené dálnice. Lze k tomu použít šablonu Silnice.
Most M ano, jeden:
* délka mostu
AB-Brücke.svg
{{Průběh dálnice | M = Most Šmejkalka | 250}}
Délku mostu zadávat v metrech. Nemá-li most svůj název, stačí zadat prosté "Most".
Ekodukt E ano, jeden:
* délka ekoduktu
AB-Brücke-gruen.png
{{Průběh dálnice | K = Ekodukt | 16}}
Délku ekoduktu zadávat v metrech. Nemá-li ekodukt svůj název, stačí zadat prosté "Ekodukt".
Dálniční tunel T ano, jeden:
* délka tunelu
AB-Tunnel.svg
{{Průběh dálnice | T = Tunel Klimkovice | 1077/1088}}
Délku tunelu zadávat v metrech. Nemá-li tunel svůj název, stačí zadat prosté "Tunel".
Odpočívka P ne, žádný Zeichen 314 - Parken, StVO 2017.svg
{{Průběh dálnice | P = Odpočívka Šternov}}
Pod tímto objektem se uvádí všechny odpočívky, na nichž není čerpací stanice ani toaleta.
Odpočívka s čerpací stanicí P-CS ne, žádný AB-Tank.svg
{{Průběh dálnice | P-CS = Pávov}}
Pod tímto objektem se uvádí jen ty odpočívky, na nichž je čerpací stanice.
Odpočívka s WC P-WC ne, žádný Zeichen 314 - Parken, StVO 2017.svg Zeichen 365-58 - Toilette (600x600), StVO 2017.svg
{{Průběh dálnice | P-WC = Odpočívka Křenovice}}
Pod tímto objektem se uvádí jen ty odpočívky, na nichž je toaleta ale není čerpací stanice.
Placený úsek L ano, dva:
* národní provedení symbolu
* konkrétní zaměření
IP15c-INFZN.svg
{{Průběh dálnice | L = Začátek zpoplatněného úseku | CZ | NA}}
Pod tímto objektem se uvádí začátek a konec zpoplatněného úseku dálnice.
Státní hranice H ano, jeden:
* číslo, jakoby šlo o sjezd
BAB-Grenze.svg
{{Průběh dálnice | H = Hraniční přechod Věřňovice/Gorzycki | číslo = 376}}
Číslem se myslí stejný údaj jako u dálničního sjezdu. Hraniční přechod je chápán jako sjezd. Např. začíná-li dálnice na hranici, uvede se číslo 1.
Státní hranice členských států EU H-EU ano, jeden:
* číslo, jakoby šlo o sjezd
EU-Icon.svg
{{Průběh dálnice | H-EU = Hraniční přechod Věřňovice/Gorzycki | číslo = 376}}
Pod tímto objektem se uvádí pouze hraniční přechod uvnitř EU. Číslem se myslí stejný údaj jako u dálničního sjezdu.
Hranice mezi regiony H-RE ne, žádný ==
{{Průběh dálnice | H-RE = Hranice mezi Středočeským krajem a Jihočeským krajem}}
Pod tímto objektem se uvádí pouze hranice mezi regiony, na něž se daný stát člení (např. kraje v ČR, spolkové země v Německu nebo départementy ve Francii)


Přidružené parametryEditovat

Většina hlavních parametrů je doplněna o jeden nebo dva přidružené parametry; jde o následující hlavní parametry:

 • začátek dálnice (jeden: národní provedení symbolu)
 • konec dálnice (jeden: národní provedení symbolu)
 • začátek rychlostní silnice (jeden: národní provedení symbolu)
 • konec rychlostní silnice (jeden: národní provedení symbolu)
 • placený úsek (dva: národní provedení symbolu a bližší zaměření)
 • dálniční křižovatka (dva: číslo křižovatky a barevné provedení symbolu)
 • dálniční sjezd (dva: číslo křižovatky a barevné provedení symbolu)
 • most (jeden: délka)
 • ekodukt (jeden: délka)
 • tunel (jeden: délka).

Přidružený parametr definující národní provedení symboluEditovat

Přidružený parametr definující národní provedení symbolu reaguje na skutečnost, že v různých státech má daný symbol různé grafické provedení (typicky se jedná o dopravní značky). Určením tohoto přidruženého parametru se dosáhne, že bude zobrazen symbol v podobě, jaká je užívána v zemi, v níž se popisovaná komunikace nachází. Na výběr jsou následující provedení:

 • belgické
 • české
 • holandské
 • chorvatské
 • maďarský
 • německé
 • polské
 • rakouské
 • slovenské
 • švédské
 • švýcarské.

Tento přidružený parametr je nepovinný; nebude-li uveden, bude symbol vyobrazen v českém provedení. V takovém případě je nutno dávat pozor, pokud má následovat druhý přidružený parametr, neboť mezi hlavním parametrem a druhým přidruženým parametrem musí být dvě svislice, tj. "||".

Hodnoty parametru provedení symbolu jsou následující:

Stát Parametr Vyobrazení začátku dálnice Vyobrazení konce dálnice Vyobrazení začátku rychlostní komunikace Vyobrazení konce rychlostní komunikace Vyobrazení placeného úseku Příklad
Rakousko AT Hinweiszeichen 8a.svg Hinweiszeichen 8b.svg Hinweiszeichen 8c.svg Hinweiszeichen 8d.svg není
{{Průběh dálnice | D = Začátek dálnice | AT}}
Belgie BE Belgian road sign F5.svg Belgian road sign F7.svg Belgian road sign F9.svg Belgian road sign F11.svg není
{{Průběh dálnice | D = Začátek dálnice | BE}}
Švýcarsko CH CH-Hinweissignal-Autobahn.svg CH-Hinweissignal-Ende der Autobahn.svg CH-Hinweissignal-Autostrasse.svg CH-Hinweissignal-Ende der Autostrasse.svg není
{{Průběh dálnice | D = Začátek dálnice | CH}}
Česká republika CZ CZ traffic sign IZ1a.svg CZ traffic sign IZ1b.svg CZ traffic sign IZ2a.svg CZ traffic sign IZ2b.svg IP15c-INFZN.svg
{{Průběh dálnice | D = Začátek dálnice | CZ}}
Německo DE Zeichen 330 - Autobahn, StVO 1992.svg Zeichen 334.svg Zeichen 331 - Kraftfahrstraße (600x600); StVO 1992.svg Zeichen 336 - Ende der Kraftfahrstraße, StVO 1992.svg Zeichen 391 - Mautpflichtige Strecke, StVO 2003.svg
{{Průběh dálnice | D = Začátek dálnice | DE}}
Chorvatsko HR Prometni znak C66.svg Prometni znak C67.svg Prometni znak C68.svg Prometni znak C69.svg není
{{Průběh dálnice | D = Začátek dálnice | HR}}
Nizozemí NL Nederlands verkeersbord G1.svg Nederlands verkeersbord G2.svg Nederlands verkeersbord G3.svg Nederlands verkeersbord G4.svg není
{{Průběh dálnice | D = Začátek dálnice | NL}}
Polsko PL Znak D9.svg Znak D-10.svg Znak D7.svg Znak D-8.svg Znak T-28.svg
{{Průběh dálnice | D = Začátek dálnice | PL}}
Slovensko SK 309 Diaľnica.svg 310 Koniec diaľnice.svg 311 Cesta pre motorové vozidlá.svg 312 Koniec cesty pre motorové vozidlá.svg II 21a - Úhrada mýta.png
{{Průběh dálnice | D = Začátek dálnice | SK}}
Maďarsko HU Hungary road sign E-016.svg Hungary road sign E-017.svg Hungary road sign E-018.svg Hungary road sign E-019.svg není
{{Průběh dálnice | D = Začátek dálnice | HU}}
Švédsko SV Sweden road sign E1.svg Sweden road sign E2.svg Sweden road sign E3.svg Sweden road sign E4.svg Sweden road sign E25.svg
{{Průběh dálnice | D = Začátek dálnice | SV}}

Přidružený parametr určující číslo nebo délkuEditovat

Přidružený parametr určující číslo nebo délku provádí, že číslo sjezdu a křižovatky, resp. délka mostu, ekoduktu a tunelu jsou zobrazeny na předem určeném místě. Jde totiž o natolik významné údaje, že mají ve vyobrazení průběhu dané komunikace zvláštní místo.

Zadává se pouze hodnota parametru (v případě délky v metrech a bez symbolu "m"). Pokud je hodnota pro každý jízdní pruh odlišná (např. délka tunelových tubusů), zadávají se obě a oddělí se lomítkem, tedy: hodnota pro pravý jízdní pruh/hodnota pro levý jízdní pruh).

Tento přidružený parametr se nachází jen u několika hlavních parametrů, u nich je však vždy jako první přidružený parametr a je vždy povinný. Příklad:
{{Průběh dálnice | M = Most přes potok | 75}}

Přidružený parametr určující barvuEditovat

Přidružený parametr definující barvu symbolu reaguje na skutečnost, že v různých státech má daný symbol různé barevné provedení (typicky se jedná o barevné provedení dopravního značení). Určením tohoto přidruženého parametru se dosáhne, že bude zobrazen symbol v takovém barevném provedení, jaké je užíváno v zemi, v níž se popisovaná komunikace nachází. Na výběr jsou následující provedení:

 • modrá
 • zelená
 • černá
 • žlutá
 • červená
 • zelenomodrá (pouze u dálniční křižovatky)
 • modrožlutá (pouze u dálniční křižovatky).

Barevné provedení by mělo sledovat barvu značení daného typu komunikace v daném státě. Tedy např.: ve Spolkové republice Německo je barevné značení dálnic modré a rychlostních a spolkových silnic žluté, v popisu jejich průběhu by proto měly být obsaženy symboly v modré, resp. žluté barvě; v České republice je zase barevné značení dálnic zelené a silnic I. a II. třídy modré, pročež by symboly použité v popisu jejich průběhu měly být zelené, potažmo modré. Zelenomodré provedení symbolu dálniční křižovatky je určeno pro křížení zeleně značené komunikace a modře značené komunikace (např. křížení dálnice a rychlostní silnice v České republice nebo v Chorvatsku). Modrožluté provedení symbolu dálniční křižovatky je určeno pro křížení modře značené komunikace a žlutě značené komunikace (např. křížení dálnice a rychlostní silnice ve Spolkové republice Německo).

Tento přidružený parametr se nachází pouze u hlavního parametru dálničního sjezdu a dálniční křižovatky, přičemž se uvádí jako druhý. Tento parametr je nepovinný; nebude-li uveden, bude symbol vyobrazen v zelené barvě (tj. v barvě odpovídající českému barevnému provedení). Příklad:
{{Průběh dálnice | K = MÚK Modletice | 10 | ZE}}

Hodnoty parametru barvy jsou následující:

Barva Parametr (zkratka) Vyobrazení dálničního sjezdu Vyobrazení dálniční křižovatky Příklad Příklad použití dané barevné verze.
Modrá MO AB-AS-blau.svg AB-Kreuz-blau.svg
{{Průběh dálnice | S = MÚK Trhový Štěpánov | 56 | MO}}
Dálnice v Německu, Rakousku, Francii atd. Silnice I. a II. třídy v České republice.
Zelená ZE AB-AS-grün.svg AB-Kreuz-grün.svg
{{Průběh dálnice | S = MÚK Trhový Štěpánov | 56 | ZE}}
Dálnice v České republice, Slovensku, Itálii atd.
Černá CN AB-AS.svg AB-Kreuz.svg
{{Průběh dálnice | S = MÚK Trhový Štěpánov | 56 | CN}}
Pro některé dálnice v USA.
Žlutá ZL AB-AS-gelb.svg AB-Kreuz-gelb.svg
{{Průběh dálnice | S = MÚK Trhový Štěpánov | 56 | ZL}}
Pro rychlostní silnice v Německu, v Dánsku atd.
Červená CV AB-AS-rot.svg AB-Kreuz-rot.svg
{{Průběh dálnice | S = MÚK Trhový Štěpánov | číslo = 56 | CV}}
Pro rychlostní silnice v Polsku.
zelenomodrá ZM není AB-Kreuz-blaugrün.svg
{{Průběh dálnice | K = MÚK Plzeň-jih | 80 | ZM}}
Křížení dálnice a rychlostní silnice v České republice, Chorvatsku.
Modrožlutá MZ není AB-Kreuz-blaugelb.svg
{{Průběh dálnice | S = Heidelberg/Schwetzingen | 56 | MZ}}
Křížení dálnice a rychlostní silnice v Německu.

Přidružený parametr určující bližší zaměření symboluEditovat

Přidružený parametr určující bližší zaměření symbolu reaguje na skutečnost, že některé symboly se mohou vztahovat pokaždé k různému okruhu adresátů. A podle toho, ke kterému okruhu se zaměřují, se navíc liší různým grafickým provedením (typicky se jedná o dopravní značky). Určením tohoto přidruženého parametru se dosáhne, že bude zobrazen symbol v grafickém provedení, které odpovídá tomu, na jaký okruh adresátů se v daném místě vztahuje.

Nyní se tento přidružený parametr nachází jen u hlavního parametru pro placený úsek, přičemž se jím rozlišuje, zda je daný úsek komunikace zpoplatněn jen pro nákladní automobily, jen pro osobní automobily nebo pro obě skupiny. V některých zemích se totiž rozlišuje zpoplatnění komunikace pro osobní automobily a zpoplatnění komunikace pro nákladní automobily. Na výběr jsou následující hodnoty:

 • osobní automobil
 • nákladní automobil.
Tento přidružený parametr se vždy uvádí jako druhý v pořadí za prvním přidruženým parametrem a je nepovinný; nebude-li uveden, bude vyobrazen symbol vztahující se pro obě skupiny, tj. jak pro osobní automobily, tak i pro nákladní automobily. Příklad:
{{Průběh dálnice | L = Začátek zpoplatněného úseku | CZ | OA}}

Hodnoty parametru určující bližší zaměření symbolu jsou následující:

Stát Parametr (zkratka) pro osobní automobily Vyobrazení Parametr (zkratka) pro nákladní automobily Vyobrazení Vyobrazení při nezvolení parametru
Česká republika OA CZ-E11b S časovým poplatkem (2016).jpg NA IP15c-INFZN.svg CZ-E11f S časovým poplatkem a mýtným (2016).jpg
Německo není --- není --- Zeichen 391 - Mautpflichtige Strecke, StVO 2003.svg
Polsko OA Znak T-28.svg NA Znak T-34.svg Znak T-28.svg
Slovensko OA II 22a - Úhrada diaľničnou nálepkou.png NA II 21a - Úhrada mýta.png II 21a - Úhrada mýta.png
Švédsko OA Sweden road sign E25.svg NA Sweden road sign E18.svg Sweden road sign E25.svg

Doplňující symbolyEditovat

K názvům hlavního parametru lze přidat doplňkové symboly, např. u názvu dálniční křižovatky tabulku s číslem dálnice, která je křížena, nebo u hraničního přechodu vlajku sousedního státu.

Doplňkové symboly, včetně jejich zdrojových kódů a vyobrazení, jsou uvedeny v následující tabulce:

Název Obrázek Název souboru Doporučený rozměr Popis
Vlajka států Flag of Germany.svg
Flag_of_Germany.svg
20px Změnou názvu státu (v angličtině) v názvu souboru se změní i vlajka.
Švýcarská vlajka Flag of Switzerland within 2to3.svg
Flag_of_Switzerland_within_2to3.svg
16px Švýcarská vlajka má kvůli jiným poměrům stran delší název.
Šipka nahoru U+25B2.svg
U+25B2.svg
16px Slouží k označení, že daný dálniční objekt (zejm. zpoplatněný úsek) se nachází od tohoto místa ZPĚT.
Šipka dolů U+25BC.svg
U+25BC.svg
16px Slouží k označení, že daný dálniční objekt (zejm. zpoplatněný úsek) se nachází od tohoto místa DÁLE.
Šipka vlevo U+25C0.svg
U+25C0.svg
16px Slouží k označení, že daný dálniční objekt se nachází jen na PRAVÉ straně dálnice.
Šipka vpravo U+25B6.svg
U+25B6.svg
16px Slouží k označení, že daný dálniční objekt se nachází jen na LEVÉ straně dálnice.
Autohof Autohof.svg
Autohof.svg
40px Slouží k označení, že na daném dálničním sjezdu se nachází tzv. Autohof (jen v Německu).
Dálniční kostel Hinweiszeichen 3a.svg
Hinweiszeichen_3a.svg
Slouží k označení, že na daném dálničním sjezdu nebo odpočívadle se nachází dálniční kaple nebo kostel.