Použití

{{Nahradit |řetězec |cíl |náhrada [|count=n]}}

Vrací řetězec ve kterém je prvních n výskytů cíle nahrazeno náhradou. Pokud vynecháme parametr |count = nahradí se všechny výskyty cíle.

Příklady

  • {{Nahradit |One two two three two four twotwo five |two |NINE}} → One NINE NINE three NINE four NINENINE five
  • {{Nahradit |One two two three two four twotwo five |two |NINE |count=2}} → One NINE NINE three two four twotwo five


Najde a nahradí určitou část textu za zadanou

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

ParametrPopisTypStav
Kde nahradit1

prázdné

Řetězecpovinný
Co nahradit2

prázdné

Řetězecpovinný
Čím nahradit3

prázdné

Řetězecnepovinný
Počet náhradcount

prázdné

Výchozí hodnota
všechny
Číslonepovinný