Wikipedie se drží principu nezaujatého úhlu pohledu . To je jedno z mála základních a neměnných pravidel, na němž je Wikipedie založena; nelze o něm diskutovat nebo ho dokonce chtít změnit.

Použití

Tato šablona se vkládá do článků, které porušují princip neutrálního pohledu (podle anglického Neutral Point of View): {{NPOV}}

Jak uživatel, který do článku šablonu vloží, tak uživatel, který z článku tuto šablonu odstraní, je povinen na diskusní stránce článku tento krok co nejdříve zdůvodnit pomocí co nejkonkrétnějších výhrad, založených na pravidlech Wikipedie.

Šablonu je možno odstranit pouze v případě, že žádný z bodů, který je ve zdůvodnění kritizován, již není platný, případně, pokud dotyčný bod zdůvodnění není pravdivý, nebo v případě, že šablona nebyla včas zdůvodněna nebo se zdůvodnění nezakládalo na pravdě či nebylo podloženo řádnými argumenty a bylo v diskusi vyvráceno. V jiném případě bude šablona vrácena zpět.

Parametr kapitola

Pro označení jen určité sekce (a ne celého článku) můžete použít verzi {{NPOV|část}}, umístěnou na začátek příslušné kapitoly.

Vliv

Tato šablona vkládá články do kategorie Údržba:Články porušující NPOV.

Související šablony