Šablona:Infobox - hvězda vícenásobná

Použití

editovat

Šablona slouží pro popis vícenásobných hvězd (hvězdných systémů). Je možno zadat data až pro čtyři hvězdy (členy hvězdného systému tvořícího vícenásobnou hvězdu) a k tomu pak elementy dráhy pro dva různé hvězdné systémy.

Prázdná šablona v základní verzi pro dvojhvězdu

editovat
{{Infobox - hvězda vícenásobná
<!-- SYSTÉM -->
 | název = 
 | obrázek = 
 | popisek = 
 | mapa = 
 | popisek mapy = 
 | ekvin = 
 | con_cz = 
 | con_lt = 
 | ra = {{RA|||}}
 | dec = 
 | par = 
 | dist_ly = 
 | dist_pc = 
 | appmag_v = 
 | rad_r = 
 | poh_r = 
 | poh_d = 
<!-- HVĚZDA1 -->
 | hvězda1 = 
 | ra1 = {{RA|||}}
 | dec1 = 
 | appmag_v1 = 
 | absmag_v1 = 
 | u-b1 = 
 | b-v1 = 
 | v-r1 = 
 | r-i1 = 
 | var1 = 
 | spektrum1 = 
 | hmot1_kg = 
 | hmot1_msol = 
 | rad1_km = 
 | rad1_rsol = 
 | lum1_v = 
 | teplota1 = 
 | stáří1 = 
 | p_rot1 = 
 | v_rot1 = 
 | p_osc1 = 
<!-- HVĚZDA2 -->
 | hvězda2 = 
 | ra2 = {{RA|||}}
 | dec2 = 
 | appmag_v2 = 
 | absmag_v2 = 
 | u-b2 = 
 | b-v2 = 
 | v-r2 = 
 | r-i2 = 
 | var2 = 
 | spektrum2 = 
 | hmot2_kg = 
 | hmot2_msol = 
 | rad2_km = 
 | rad2_rsol = 
 | lum2_v = 
 | teplota2 = 
 | stáří2 = 
 | p_rot2 = 
 | v_rot2 = 
 | p_osc2 = 
<!-- SEM VKLÁDEJTE BLOKY PRO DALŠÍ HVĚZDY -->
<!-- SYSTÉM1 -->
 | prim1 = 
 | prův1 = 
 | dob_ob1 = 
 | v_pol1 = 
 | exc1 = 
 | skl1 = 
 | dvu1 = 
 | ašp1 = 
<!-- SEM VKLÁDEJTE BLOKY PRO DALŠÍ SYSTÉMY (ORBITÁLNÍ DATA) -->
<!-- OZNAČENÍ -->
 | HD = 
 | HR = 
 | SAO = 
 | HIP = 
 | TYC = 
 | GC = 
 | BD = 
 | Argeland = 
 | Gl = 
 | Flamst = 
 | con_zkr = 
 | Bayer = 
 | pismeno = 
 | synonyma = 
<!-- DATABÁZE -->
 | SIMBAD = 
 | SIMBAD_popis = 
 | SIMBAD2 = 
 | SIMBAD2_popis = 
 | SIMBAD3 = 
 | SIMBAD3_popis = 
}}

Přídavné bloky pro hvězdy 3 až 5 a orbitální data systémů 2 až 3

editovat

Vybrané bloky vkládejte na označená místa do výše uvedené základní verze šablony.

<!-- HVĚZDA3 -->
| hvězda3 =
| ra3 = {{RA|||}}
| dec3 = 
| appmag_v3 = 
| absmag_v3 = 
| u-b3 = 
| b-v3 = 
| v-r3 = 
| r-i3 = 
| var3 = 
| spektrum3 = 
| hmot3_kg = 
| hmot3_msol = 
| rad3_km = 
| rad3_rsol = 
| lum3_v = 
| teplota3 = 
| stáří3 = 
| p_rot3 = 
| v_rot3 = 
| p_osc3 =

<!-- HVĚZDA4 -->
| hvězda4 =
| ra4 = {{RA|||}}
| dec4 = 
| appmag_v4 = 
| absmag_v4 = 
| u-b4 = 
| b-v4 = 
| v-r4 = 
| r-i4 = 
| var4 = 
| spektrum4 = 
| hmot4_kg = 
| hmot4_msol = 
| rad4_km = 
| rad4_rsol = 
| lum4_v = 
| teplota4 = 
| stáří4 = 
| p_rot4 = 
| v_rot4 = 
| p_osc4 =

<!-- HVĚZDA5 -->
| hvězda5 =
| ra5 = {{RA|||}}
| dec5 = 
| appmag_v5 = 
| absmag_v5 = 
| u-b5 = 
| b-v5 = 
| v-r5 = 
| r-i5 = 
| var5 = 
| spektrum5 = 
| hmot5_kg = 
| hmot5_msol = 
| rad5_km = 
| rad5_rsol = 
| lum5_v = 
| teplota5 = 
| stáří5 = 
| p_rot5 = 
| v_rot5 = 
| p_osc5 =

<!-- SYSTÉM2 -->
| prim2 = 
| prův2 =
| dob_ob2 =
| v_pol2 =
| exc2 = 
| skl2 = 
| dvu2 =
| ašp2 =

<!-- SYSTÉM3 -->
| prim3 = 
| prův3 =
| dob_ob3 =
| v_pol3 =
| exc3 = 
| skl3 = 
| dvu3 =
| ašp3 =

Parametry

editovat
Parametr Význam
název název objektu (povinný)
foto foto (bez prefixu „Soubor:“ apod.)
foto_popis popisek obrázku
mapa viz #Vkládání mapy
popisek mapy popis mapy

Systémová data

editovat

Tato data se týkají celého sytému či jeho hlavní složky. Údaje jako rektascenze či deklinace mohou být zadány jak pro celý systém (v tomto bloku), tak u jednotlivých hvězd (v jejich blocích).

Parametr Význam
ekvin ekvinokcium – není-li uvedeno, bere se J2000,0
con_cz český název souhvězdí
con_lt latinský název souhvězdí
ra rektascenze
dec deklinace
par paralaxa
dist_ly vzdálenost ve světelných rocích
dist_pc vzdálenost v parsecích
appmag_v zdánlivá hvězdná velikost
rad_r radiální rychlost
poh_r vlastní pohyb v rektascenzi
poh_d vlastní pohyb v deklinaci

Data jednotlivých hvězd

editovat

Index identifikuje příslušnou hvězdu (n=1 až 5).

Parametr Význam
hvězdan název/identifikátor/označení hvězdy
ran rektascenze
decn deklinace
appmag_vn zdánlivá hvězdná velikost
absmag_vn absolutní hvězdná velikost
u-bn barevný index (U-B)
b-vn barevný index (B-V)
v-rn barevný index (V-R)
r-in barevný index (R-I)
varn typ proměnnosti
spektrumn spektrální typ
hmotn_kg hmotnost v kg
hmotn_msol hmotnost v násobcích hmotnosti Slunce (M)
radn_km poloměr v km
radn_rsol poloměr v násobcích poloměru slunce (R)
lumn_v zářivost v násobcích sluneční zářivosti (L)
teplotan povrchová teplota v kelvinech
stářín stáří hvězdy
p_rotn rotační perioda
v_rotn rychlost rotace hvězdy kolem vlastní osy
p_oscn oscilační perioda

Orbitální data subsystémů

editovat

Do těchto bloků se vkládají orbitální data (především elementy dráhy) jednotlivých subsytémů. Indexy opět identifikují příslušný subsystém (n=1 až 3).

Parametr Význam
primn = primární hvězda/systém; není-li rozlišení na primární a sekundární hvězdu/systém, vyplňte není
průvn = průvodce
dob_obn = doba oběhu
v_poln = velká poloosa dráhy
excn = excentricita neboli výstřednost dráhy
skln = inklinace neboli sklon dráhy
dvun = délka vzestupného uzlu
ašpn = argument šířky periastra

Označení

editovat
Parametr Význam
HD označení hvězdy v Henry Draper Catalogue
HR označení hvězdy v Bright Star katalogu
SAO označení hvězdy v SAO katalogu
HIP označení hvězdy v katalogu Hipparcos
TYC označení hvězdy v Tychově katalogu
GC označení hvězdy v Boss General Catalogue
BD označení hvězdy v katalogu Bonner Durchmusterung
Argeland Argelanderovo označení
Gl označení hvězdy v Glieseho katalogu
con_zkr zkratka souhvězdí – vyplňte v případě, že uvádíte Flamsteedovo či Bayerovo označení
Flamst Flamsteedovo označení (bez zkratky souhvězdí)
Bayer Bayerovo označení (bez zkratky souhvězdí)
pismeno další písmenné označení hvězdy
synonyma další názvy

Databáze

editovat

Tento blok obsahuje odkazy do souborné databáze SIMBAD. Odkazy se vkládají v podobě kompletní URL adresy (tedy i s předponou http://). Jestliže vkládáme pouze jeden odkaz, vyplní se pouze parametr SIMBAD. Potřebujeme-li vložit více odkazů (SIMBAD, SIMBAD2, SIMBAD3), použijeme k jejich rozlišení popisky (vkládají se do automaticky generovaných závorek za příslušný odkaz).

Vkládání mapy

editovat

Do parametru mapa se vkládá {{LocMap}}, jejímž základem je obrázek příslušného souhvězdí.

Příklad zadání mapy z článku Bellatrix (podoba šablony LocMap tak, jak je vložena v parametru mapa):

{{LocMap
 |100x100
 |AlternativeMap = Orion constellation map.svg
 |caption =
 |width = 250
 |lat = 66.9
 |long = 65.4
 |mark = Cercle rouge 100%.svg
 |marksize = 14
 |float = center
}}

Parametry mapy:

Parametr Význam
100x100 název LocMapy (vždy 100x100)
AlternativeMap podkladový obrázek (v uvedeném příkladu mapa souhvězdí Orionu)
caption tento parametr nevyplňujte ani neodstraňujte (oboje by mělo nežádoucí efekt) – ponechte podobu uvedenou v příkladu; k popisu LocMapy slouží parametr popisek mapy vkládaný samostatně až za LocMapu
width šířka LocMapy (jen číslem bez px!), ideálně 250–270
lat vertikální poloha značky (0 až 100, 0 = spodní okraj mapy, 100 = horní okraj mapy)
long horizontální poloha značky (0 až 100, 0 = levý okraj mapy, 100 = pravý okraj mapy)
mark značka – v uvedeném příkladu červený kroužek
marksize velikost značky
float zarovnání mapy – požadujeme vždy na střed, takže vždy center

Příklady použití

editovat

Podobné šablony

editovat

Bez popisu.

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku.

ParametrPopisTypStav
Nebyly uvedeny žádné parametry