Šablona zobrazí seznam úkolů, jak je sepsán v samostatné podstránce "/Úkoly", případně volitelně jinak nazvané. Při vkládání této šablony je tedy nutné tuto stránku také vytvořit.

Šablona stránku také přidá do souhrnné kategorie:Údržba:Články s úkoly a zároveň do jedné z podkategorií kategorie:Údržba:Úkoly podle priority.

Umístění editovat

Umisťujte šablonu

 • buď na začátek diskusní stránky voláními jako {{Úkoly|9}}{{Úkoly|1}},
 • nebo do příslušné podkapitoly diskuse, pak ale s výslovným uvedením názvu podstránky s wiki-popisem úkolů, například {{Úkoly|9|/Úkoly z 2012-12-12}}

Šablonu neumisťujte na stránky kategorií: Lepším místem pro takový seznam úkolů je diskusní stránka odpovídajícího wikiprojektu.

Parametr pro prioritu editovat

Prvním nepojmenovaným vstupním parametrem šablony, požadovaným, je celočíselná hodnota 1-9.

Určování priority editovat

Články se seznamem úkolů jsou umístěny do jedné z podkategorií kategorie:Údržba:Úkoly podle priority podle následujícího kritéria:

 • 1 jsou články, na které směřuje nejméně 500 odkazů,
 • 2 jsou články, na které směřuje 250 až 499 odkazů,
 • 3 jsou články, na které směřuje 100 až 249 odkazů,
 • 4 jsou články, na které směřuje 50 až 99 odkazů,
 • 5 jsou články, na které směřuje 20 až 49 odkazů,
 • 6 jsou články, na které směřuje 10 až 19 odkazů,
 • 7 jsou články, na které směřuje 5 až 9 odkazů,
 • 8 jsou články, na které směřují 2 až 4 odkazy,
 • 9 jsou články, na které směřují nejvýše 2 odkazy.

Není-li vyplněna vkladatelem šablony, doplní ji časem automaticky robot.

Chybějící určení priority editovat

Priorita je požadovaným vstupem: Pokud není určena, stránka se přidá do kategorie:Údržba:Úkoly bez vyznačené priority. Šablona ale nezobrazí chybovou hlášku, protože prioritu do 1 dne doplní robot.

Parametr pro podstránku úkolů editovat

Druhým nepojmenovaným vstupním parametrem šablony, volitelným, je název podstránky s wiki-textem popisujícím úkoly. Bez uvedení parametru se použije výchozí název "/Úkoly"

 • lze zadat i jinou stránku, jejím kompletním názvem, například:
  • /_podstránka_úkolů_
  • {{Úkoly|1|Diskuse k šabloně:todo/úkolíky}}
 • s relativní cestou /podstránka úkolů (k názvu aktuální stránky se přidá lomeno a název podstránky)
  • {{Úkoly|9|/Úkoly z 2012-12-12}}

Chybějící podstránka editovat

Podstránka s úkoly je nutná: Ačkoli není požadovaným vstupním parametrem, stále se nějaká uvažuje. A taková podstránka tedy musí existovat. Pokud ne, diskusní stránka, ze které se voláním šablony na seznam úkolů odkazuje, se automaticky zařadí do kategorie:Údržba:Šablona Úkoly bez podstránky. Navíc se v šabloně zobrazí i chybová hláška.

Špatný jmenný prostor editovat

Šablona se má používat na diskusních stránkách, tedy i jmenný prostor se validuje: Pokud se tedy šablona použije jinde, automaticky se taková stránka zařadí do kategorie:Údržba:Chybná volání šablon. Navíc se v šabloně zobrazí i chybová hláška.

Dokončené úkoly editovat

Po dokončení úkolů tyto úkoly nemažte ani neodstraňujte, pouze je označte za hotové: třeba pomocí {{hotovo}}, {{vyřešeno}} nebo jim podobnými, souvisejícími.

Původní sadu úkolů, hotovou, lze zaarchivavat: Přesunout pod jiný název, s datumem v databázovém tvaru. Stále by na ni ale mělo být odkazováno.