Řetězový zlomek je výraz typu

kde a₀ je celé číslo a čísla ai jsou kladná přirozená čísla. Pokud je dána pouze konečná posloupnost (a0, a1, a2,...), pak jde o konečný řetězový zlomek, pokud je tato posloupnost nekonečná, pak se jedná o nekonečný řetězový zlomek, který bývá také značen:

Využití

editovat

Příkladem využití řetězových zlomků je úloha nalezení základního řešení Pellovy rovnice.

Literatura

editovat

Externí odkazy

editovat