Řetězový zlomek

Řetězový zlomek je výraz typu

kde a₀ je celé číslo a čísla ai jsou kladná přirozená čísla. Pokud je dána pouze konečná posloupnost (a0, a1, a2,...), pak mluvíme o konečném řetězovém zlomku, pokud je tato posloupnost nekonečná, pak mluvíme o nekonečném řetězovém zlomku, který bývá také značen:

VyužitíEditovat

Příkladem využití řetězových zlomků je úloha nalezení základního řešení Pellovy rovnice.

LiteraturaEditovat