Řehoř (papež)

rozcestník na projektech Wikimedia

Jméno Řehoř nosilo šestnáct papežů římskokatolické církve. Původ je odvozen z řeckého „grégoros“, znamenající „bdělý“.

papežové
vzdoropapežové

Jméno Řehoř si zvolili také tři vzdoropapežové:

další osoby jménem