Řeřišnice hořká Opizova

Řeřišnice hořká Opizova (Cardamine amara subsp. opicii) je nevysoká, bíle kvetoucí, planě rostoucí a vyhubením ohrožená bylina, poddruh druhu řeřišnice hořká.

Jak číst taxoboxŘeřišnice hořká Opizova
alternativní popis obrázku chybí
Řeřišnice hořká Opizova
(Cardamine amara subsp. opicii)
Vědecká klasifikace
Říše rostliny (Plantae)
Podříše cévnaté rostliny (Tracheobionta)
Oddělení krytosemenné (Magnoliophyta)
Třída vyšší dvouděložné (Rosopsida)
Řád brukvotvaré (Brassicales)
Čeleď brukvovité (Brassicaceae)
Rod řeřišnice (Cardamine)
Druh řeřišnice hořká (Cardamine amara)
Trinomické jméno
Cardamine amara subsp. opicii
(J. Presl & C. Presl) Čelak.
Synonyma
  • Cardamine amara subsp. opizii [1]
Některá data mohou pocházet z datové položky.

RozšířeníEditovat

Vysokohorská středoevropská rostlina, vyskytující se pouze v pohoří Vysoké Sudety a Západní a Jižní Karpaty, výskyt v Alpách je sporný. Přes území České republiky probíhá okraj fragmentovaného areálu a poddruh se zde vzácně vyskytuje v subalpínských stupních Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Nejčastěji roste na nelesních, dobře osluněných biotopech, které jsou stále vlhké, bohaté na minerální živiny a mají kyselou až neutrální reakci. Oblíbenými místy jsou vysokohorská prameniště, trvale vlhká místa na skalnatých svazích a břehy horských potoků, vše nad horní hranici lesa.

PopisEditovat

Vytrvalá, 10 až 60 cm vysoká rostlina bez přízemní růžice s přímou, až 12 mm tlustou lodyhou, vyrůstající z dlouhého plazivého oddenku. Dutá, hustě krátce chlupatá a podélně rýhovaná lodyha je nevětvená a je porostlá 13 až 40 masitými listy, které jsou pod květenstvím nápadně nahloučeny (internodia tam jsou kratší než 5 mm). Tmavě zelené listy jsou v dolní části lodyhy lichozpeřené s pěti až devíti a v horní části se třemi až pěti páry přisedlých nebo krátce stopkatých lístků které jsou vejčité či obvejčité a na okrajích mělce vykrajované neb celistvé.

Oboupohlavné pravidelné květy na stopkách jsou seskupeny až po dvaceti do jednoduchého vrcholového hroznu. Vejčité kališní lístky s blanitým olemováním bývají 2 až 5 mm dlouhé. Bílé obvejčité až obkopinaté korunní lístky s krátkým nehtem jsou 5 až 10 mm dlouhé a na vrcholu rovné nebo plytce vykrojené. Šest čtyřmocných tyčinek nese červenofialové prašníky a semeník čnělku s půlkulovitou bliznou. Období kvetení je od června do července, květy jsou opylovány hmyzem.

Plody vyrůstající na šikmo nebo vodorovně odstávajících stopkách jsou pukající šešule 20 až 40 mm dlouhé a jen 1,5 mm široké. Semena velká asi 1,4 mm roznáší hmyz, vítr nebo vodní příval.

Možnost záměnyEditovat

Řeřišnice hořká Opizova se od ostatních poddruhů rodu řeřišnice odlišuje nerozvětvenou lodyhou, velkým počtem lodyžních listů a jejich nahuštěním pod květenstvím a mnohojařmovými listy.

OhroženíEditovat

Populace řeřišnice hořké Opizovy byla v minulosti hodně zdevastována nezodpovědným sběrem rostlin, při kterém byly ničeny i kořeny. Rostlin bylo používáno jako přísad do jídel i v lidovém lékařství. V současnosti jsou lokality tohoto taxonu chráněny v rámci Krkonošského národního parku, národní přírodní rezervace Králický Sněžník a chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Poddruh je v "Seznamu zvláště chráněných druhů rostlin" stanoveném vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb., stejně jako v "Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky" z roku 2012, považován za druh kriticky ohrožený (§1) a (C1b).

ReferenceEditovat

  • MRÁZEK, Tomáš. BOTANY.cz: Řeřišnice hořká Opizova [online]. O. s. Přírodovědná společnost, BOTANY.cz, rev. 07.08.2012 [cit. 2014-06-07]. Dostupné online. (česky) 
  • DVOŘÁK, Václav. Natura Bohemica: Řeřišnice hořká Opizova [online]. Natura Bohemica, Olomouc, rev. 28.03.2010 [cit. 2014-06-07]. Dostupné online. (česky) 
  • GOLIAŠOVÁ, Kornélia; ŠÍPOŠOVÁ, Helena. Flóra Slovenska V/4: Cardamine amara [online]. VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SK, 2002 [cit. 2014-06-07]. S. 350-360. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-14. ISBN 80-224-0710-0. (slovensky) 
  • Databáze C1 rostlin: Řeřišnice hořká Opizova [online]. Informační systém ochrany přírody, AOPK ČR, Praha [cit. 2014-06-07]. Dostupné online. (česky) 
  • Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb. [online]. Ministerstvo životního prostředí ČR [cit. 2014-06-07]. Dostupné online. (česky) 
  • GRULICH, Vít. Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia [online]. Botanický ústav, AV ČR, Průhonice, 2012 [cit. 07.06.2014]. Roč. 84, čís. 3, s. 631-645. Dostupné online. ISSN 0032-7786. (anglicky)