Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě (slovensky Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je jedna z třinácti fakult bratislavské Komenského univerzity, která se věnuje vzdělání katolických laiků i kleriků v teologických disciplínách. Jedná se o nejstarší teologickou fakultu na Slovensku.

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislavě
Vedení fakulty
DěkanMons. Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD.
Proděkanprof. Dr. phil. Emília Hrabovec
ProděkanThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
TajemníkMgr. Daniel Vozár
Základní informace
Datum založení1919
1935–1936
Statusveřejnoprávní
Kontaktní údaje
Souřadnice
www.frcth.uniba.sk

Fakulta byla formálně zřízena 24. června 1919 zákonem č. 441/1919 Sb., fakticky církevně Kongregací pro katolickou výchovu 15. srpna 1935 a vládním nařízením č. 112/1936 ze dne 24. dubna 1936. V letech 1946/1947 byla vyňata ze svazku Univerzity Komenského, do nějž byla znovu začleněna až v roce 1990.

Další pracoviště fakulty editovat

Součástí fakulty jsou i pedagogická pracoviště mimo Bratislavu:

  • Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitře
  • Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíně
  • Inštitút sv. Tomáša Akvinského v Žilině – detašované pracoviště RKCMBF UK

Vedení fakulty editovat

  • Mons. Doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD. – děkan
  • prof. Dr. phil. Emília Hrabovec – proděkan pro vědeckou činnost, mezinárodní vztahy a rozvoj fakulty
  • ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. – proděkan pro vzdělávací činnost, kreditový systém a IIKS
  • Mgr. Daniel Vozár – tajemník

Externí odkazy editovat