Římské monumentální sloupy

seznam pamštních sloupů Římské říše

Římské monumentální sloupy.

První římský čestný sloup je Trajanův sloup z roku 113 po Kristu, který dodnes formuje představu o typu tehdejší římské architektury z hlediska vzhledu i politické funkce. Většina starověkých monumentálních sloupů.se nachází v císařských hlavních městech Řím a Konstantinopol.

Seznam zahrnuje čestné a vítězné sloupy postavené během Římské říše. Tyto monumenty byly postavené z kamenných monolitů. Také z kruhových prvků, které mají uvnitř dutého interiéru až k vrcholu sloupu točité schodiště.

SeznamEditovat

Seznam je seřazen podle data stavby. Všechny rozměry jsou uvedeny v metrech. Konstrukce sloupů je založena na římských mírách, které používali staří architekti k určení harmonických stavebních proporcí.[1]

Obrázek Letopočet

vzniku

Název Město Místo Výška nad základem Poznámka
113 po Kristu Trajánův sloup Řím Trajanovo forum 35,07 m Pratyp

čestných

sloupů

161 po Kristu Sloup

Antonia-Pia

Řím Campus Martius 14,75 m Zachován

pouze

sokl

193 po Kristu Sloup

Marka Aurelia

Řím Campus Martius 39,72 m[2] Napodobuje

Trajánův

sloup

Mezi 268 a 337 po Kristu Gótský

sloup

Konstantinopol Gülhane-Park 18,5 m Nejstarší památka římské éry

v Istanbulu

dodnes zachovalá

bez úhony.

297 po Kristu Pompeiův

sloup

Alexandrie Alexandrijský Akropolis 26,85 m[3] Tetrarchický monument s reprezentativní

funkcí a vypsaným věnováním Diokleciánovi

bez uvedení

důvodu stavby

330 po Kristu Konstantinův

sloup

Konstantinopol Forum des Konstantin 35 m K slavnostnímu

zasvěcení Konstantinopole

jako Nového Říma

362 ? po Kristu Julianův

sloup

Ankara Hükümet Meydanı 15 m Säule unbekannter Bestimmung und Zeitstellung spätrömischer Zeit
Mezi 381 a

387 po Kristu

Theodosiův

sloup

Konstantinopol Forum des Theodosius Asi 40 m[4] Triumfální sloup postavený pravděpodobně za vítězství Theodosia a jeho syna Arcadia roku 386. Jeho zbytky jsou uloženy v

istanbulském archeologickém muzeu

421 po Kristu Arcadiůvsloup Konstantinopol Forum des Arcadius Více než

50 m

Triumfální sloup u příležitosti vítězství Arcadia nad Góty, stavba zahájena v roce 401, dokončena roku 421 Theodosiem II.

Demontován v roce 1715 vyhláškou

turecké vlády.

455 po Kristu Marcianův

sloup

Konstantinopol Marciánovo Forum 17 m Čestný sloup

postavený městským prefektem Tatianem

na počest císaře Marciana.

Vytesán z červené a šedé egyptské žuly.

543 po Kristu Justiniánův

sloup

Konstantinopol Platz des Augustaeum 70 m[5] Čestný sloup

Justiniana I

Druhé využití

měl s jezdeckou

sochou

Theodosia I.

nebo

Theodosia II.

Stržen Turky v XVI. století.

608 po Kristu Fokasův

sloup

Řím Forum Romanum 13,6 m Čestný sloup,

který je

poslední stavbou

starověku na

Forum Romanum

ReferenceEditovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Liste römischer Säulenmonumente na německé Wikipedii, Liste des colonnes triomphales romaines na francouzské Wikipedii a Список римских триумфальных колонн na ruské Wikipedii.

  1. Jones (1993), S. 23–38
  2. Wilson Jones, 2000, S. 220
  3. Adam, 1977, S. 50
  4. Византийский словарь, 2011, S. 486—487
  5. Белоброва О. А. Статуя византийского императора Юстиниана в древнерусских письменных источниках и иконографии // ВВ. — Москва, 1960. — Т. 17

LiteraturaEditovat

  • Jean-Pierre Adam: À propos du trilithon de Baalbek: Le transport et la mise en oeuvre des mégalithes, ve: Syria, Sv. 54, Č. 1/2 (1977), S. 31–63 (50f.)
  • Giovanni Becatti: La colonna coclide istoriata. Problemi storici iconografici stilistici. L'Erma di Bretschneider, Rom 1960.
  • Mark Wilson Jones: One Hundred Feet and a Spiral Stair: The Problem of Designing Trajan's Column, in: Journal of Roman Archaeology, Bd. 6 (1993), S. 23–38.
  • Mark Wilson Jones: Principles of Roman Architecture, Yale University Press, New Haven 2000, ISBN 0-300-08138-3, S. ?-?.
  • Martina Jordan-Ruwe: Das Säulenmonument. Zur Geschichte der erhöhten Aufstellung antiker Porträtstatuen. Habelt, Bonn 1995, ISBN 3-7749-2721-9.

Externí odkazyEditovat